Sökförslag

DULCONNEX Platform

Webbaserad IIoT-plattform för digital kemikaliehantering

DULCONNEX Platform är en webbaserad IIoT-plattform för digital kemikaliehantering. Webbapplikationen erbjuder enkel och platsoberoende åtkomst till alla relevanta system- och processdata och ökar därmed systemets tillgänglighet. Genom kontinuerligt övervakning av viktiga parametrar kan processkvaliteten optimeras och säkerheten för de anställda ökas. Omfattande loggning och automatisk generering av rapporter underlättar uppfyllandet av kraven i lagstadgad dokumentation.

Produktbeskrivning

Platsoberoende övervakning och dokumentation av system- och processdata

DULCONNEX Platform är ProMinents webbaserade IIoT-plattform för säker och platsoberoende övervakning av systemstatus och processdata i molnet.

Som webbapplikation utmärker sig DULCONNEX Platform bland annat genom snabb och bekväm åtkomst via en webbläsare. Oavsett om det är via smartphone, surfplatta eller dator och utan installation av ytterligare programvara. Ett intuitivt användbart gränssnitt som automatiskt anpassar sig till skärmstorleken på den enhet som används ("Responsive Design") säkerställer att användarna snabbt och enkelt kan dra nytta av de många funktionerna på IIoT-plattformen.

På individuellt konfigurerbara instrumentpaneler har du alltid koll på viktiga systemdata och mätvärden från olika installationer eller processfaser. Enhetsstatusen och kritisk processdata kan följaktligen övervakas när som helst under resan. Konfigurerbara larm och meddelanden informerar dig om relevanta händelser dygnet runt, varje dag.

Tack vare kontinuerlig loggning av alla relevanta data kan användaren generera meningsfull dokumentation och därmed bekvämt uppfylla officiella krav. Rapporter kan skapas automatiskt med jämna mellanrum och enkelt vidarebefordras till ansvariga myndigheter eller kunder som bevis på att de fungerar korrekt.

Aktuell eller historisk information om systemstatus och mätvärden som drifttid, doserkapacitet eller tryckförhållanden kan när som helst hämtas och fritt kombineras i diagram. Kunniga operatörer eller auktoriserade servicetekniker kan snabbt få en heltäckande bild. Analyser för optimering av enhetens prestanda och processkvalitet, liksom underhålls- och serviceaktiviteter, är avsevärt förenklade.

Oavsett om det är kylvatten, simbassängsvatten, dricksvatten, avloppsvatten eller industri- och processvatten: DULCONNEX Platform gör det enklare för operatörer att säkerställa effektiv, smidig och kompatibel systemdrift och ger värdefullt stöd för en alltid tillförlitlig behandling av vätskor.

Fördelar för er

 • Alltid ett steg före händelserna – Håll koll på systemens status och funktionalitet och reagera i god tid tack vare konfigurerbara larm med e-postaviseringar. Skapa och dela dokumentation på ett okomplicerat sätt vid en nödsituation för att få kompetent hjälp så snabbt som möjligt.
 • Ett plus när det gäller transparens och säkerhet – Få kunskap om den exakta process- och systemstatusen på plats innan du går in i potentiellt farliga miljöer. Den fullständiga historien för alla mätvärden och systemdata samt deras tillförlitliga lagring i molnet erbjuder också ytterligare skydd mot manipulation och dataförlust.
 • Planera servicearbetet effektivare och förbered mer effektivt – Med hjälp av platsoberoende åtkomst till status- och prestandadata kan resor för rena inspektions- och dokumentationsändamål minimeras. Kunskap om den exakta systemstatusen före ankomsten till användningsplatsen möjliggör även optimalt förberedda serviceaktiviteter.
 • Ökad systemtillgänglighet och optimerad processkvalitet – Visualiseringen av fritt kombinerbara parametrar i diagram tillåter detaljerade analyser av processer och stöder identifiering av optimeringspotentialer.
 • Enklare uppfyllande av lagstadgade dokumentationskrav – Tack vare kontinuerlig loggning, automatisk generering av rapporter och den enkla exportfunktionen minskas avsevärt den manuella ansträngningen som krävs för att ge bevis på korrekt funktion.

Användningsområde

Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.

 • Öka transparensen – Oavsett om det är pumpar, reglerenheter, sensorer eller system kan status- och prestandadatan nås i realtid från alla installationsplatser och lagras säkert i DULCONNEX -molnet. Med hjälp av DULCONNEX Platform har operatörer alltid och var som helst tillgång till hela historiken för sin processdata och kan enkelt hålla ett öga på kritiska mätvärden som doseringskapacitet, fyllningsnivå eller systemtryck.
 • Säkra systemtillgängligheten – Den omfattande loggningen av enhetsstatusen, inklusive alla fel, varningar och händelser som inträffar, lönar sig, särskilt i tidskritiska situationer. Detaljerad dokumentation kan genereras med ett knapptryck, som snabbt och enkelt kan delas med lokala servicekontakter. Detta garanterar snabbast möjliga hjälp i en nödsituation och minimerar risken för längre stillestånd.
 • Optimera processer – Nuvarande fyllningsnivåer kan tydligt visas på de anpassningsbara instrumentpanelerna och pålitligt övervakas med hjälp av konfigurerbara larm. På begäran informerar automatiserade aviseringar ansvariga anställda eller kemikalieleverantörer när kritiska gränsvärden nås så att de kan tillhandahålla påfyllning i god tid. Processkritiska kemikalier kan således levereras och lagras med exakt noggrannhet.
 • Skydda medarbetare – Via DULCONNEX Platform får operatörer, anställda eller servicetekniker kunskap om den exakta process- och systemstatus på plats redan innan de går in i potentiellt farliga miljöer. På detta sätt kan varje operation förberedas optimalt och säkerheten kan ökas.
 • Bevisa överensstämmelse – Den kontinuerliga loggningen av alla relevanta driftdata underlättar uppfyllande av lagstadgade dokumentationskrav. Med hjälp av automatiskt genererade rapporter reduceras det manuella arbetet avsevärt och systemens funktion kan alltid enkelt verifieras.

  Tekniska data

  Den responsiva designen och det intuitiva användargränssnittet för webbapplikationen säkerställer att användarna snabbt och enkelt kan dra nytta av de många funktionerna på IIoT-plattformen:

  • Instrumentpaneler – Den viktigaste informationen från olika system eller processektioner kan i korthet ses på individuellt konfigurerbara instrumentpaneler
  • Larm – Fritt konfigurerbara larmmeddelanden via e-post ger information om över- eller underskridande av individuellt justerbara gränsvärden och andra viktiga händelser
  • Loggbok – Den kontinuerliga loggningen av alla systemdata och händelser skapar ökad transparens och ytterligare säkerhet
  • Datahistorik – En komplett historik över driftdata och mätvärden stöder operatörerna i att uppfylla kraven i lagstadgad dokumentation och utgör grunden för omfattande analyser
  • Visualisering – Både aktuella och historiska mätvärden kan fritt kombineras och visas i diagram, vilket underlättar detaljerade analyser av systemprestanda och processkvalitet
  • Rapporter – Med hjälp av den automatiska genereringen av rapporter och det enkla skapandet av individuell dokumentation i exporterbara filformat är det möjligt att bevisa korrekt funktion med minimal ansträngning.

  Nedladdningar för DULCONNEX Platform

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter Dokumenttyp
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Platsoberoende övervakning och dokumentation av system- och processdata

  DULCONNEX Platform är ProMinents webbaserade IIoT-plattform för säker och platsoberoende övervakning av systemstatus och processdata i molnet.

  Som webbapplikation utmärker sig DULCONNEX Platform bland annat genom snabb och bekväm åtkomst via en webbläsare. Oavsett om det är via smartphone, surfplatta eller dator och utan installation av ytterligare programvara. Ett intuitivt användbart gränssnitt som automatiskt anpassar sig till skärmstorleken på den enhet som används ("Responsive Design") säkerställer att användarna snabbt och enkelt kan dra nytta av de många funktionerna på IIoT-plattformen.

  På individuellt konfigurerbara instrumentpaneler har du alltid koll på viktiga systemdata och mätvärden från olika installationer eller processfaser. Enhetsstatusen och kritisk processdata kan följaktligen övervakas när som helst under resan. Konfigurerbara larm och meddelanden informerar dig om relevanta händelser dygnet runt, varje dag.

  Tack vare kontinuerlig loggning av alla relevanta data kan användaren generera meningsfull dokumentation och därmed bekvämt uppfylla officiella krav. Rapporter kan skapas automatiskt med jämna mellanrum och enkelt vidarebefordras till ansvariga myndigheter eller kunder som bevis på att de fungerar korrekt.

  Aktuell eller historisk information om systemstatus och mätvärden som drifttid, doserkapacitet eller tryckförhållanden kan när som helst hämtas och fritt kombineras i diagram. Kunniga operatörer eller auktoriserade servicetekniker kan snabbt få en heltäckande bild. Analyser för optimering av enhetens prestanda och processkvalitet, liksom underhålls- och serviceaktiviteter, är avsevärt förenklade.

  Oavsett om det är kylvatten, simbassängsvatten, dricksvatten, avloppsvatten eller industri- och processvatten: DULCONNEX Platform gör det enklare för operatörer att säkerställa effektiv, smidig och kompatibel systemdrift och ger värdefullt stöd för en alltid tillförlitlig behandling av vätskor.

  Fördelar för er

  • Alltid ett steg före händelserna – Håll koll på systemens status och funktionalitet och reagera i god tid tack vare konfigurerbara larm med e-postaviseringar. Skapa och dela dokumentation på ett okomplicerat sätt vid en nödsituation för att få kompetent hjälp så snabbt som möjligt.
  • Ett plus när det gäller transparens och säkerhet – Få kunskap om den exakta process- och systemstatusen på plats innan du går in i potentiellt farliga miljöer. Den fullständiga historien för alla mätvärden och systemdata samt deras tillförlitliga lagring i molnet erbjuder också ytterligare skydd mot manipulation och dataförlust.
  • Planera servicearbetet effektivare och förbered mer effektivt – Med hjälp av platsoberoende åtkomst till status- och prestandadata kan resor för rena inspektions- och dokumentationsändamål minimeras. Kunskap om den exakta systemstatusen före ankomsten till användningsplatsen möjliggör även optimalt förberedda serviceaktiviteter.
  • Ökad systemtillgänglighet och optimerad processkvalitet – Visualiseringen av fritt kombinerbara parametrar i diagram tillåter detaljerade analyser av processer och stöder identifiering av optimeringspotentialer.
  • Enklare uppfyllande av lagstadgade dokumentationskrav – Tack vare kontinuerlig loggning, automatisk generering av rapporter och den enkla exportfunktionen minskas avsevärt den manuella ansträngningen som krävs för att ge bevis på korrekt funktion.

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  »En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu