Sökförslag
ny
Mät- och reglerenhet DULCOMETER® diaLog DACa/DACb

Letar du efter en enkel mät- och reglerenhet för vattenanalys? Som är lätt att använda, och där du kan välja alla vanliga mätvariabler per kanal helt fritt? Det finns: vår multitalang DULCOMETER® diaLog DACa/DACb! Dessutom är den Ethernet-/LAN-kompatibel och kan integreras optimalt i befintliga nätverk.

Produktbeskrivning

Analysera vattenparametrar lekande lätt – med DULCOMETER® diaLog DACa/DACb

Mät- och reglerenheten DULCOMETER® diaLog DACa/DACb är en kompakt multitalang för vattenanalys. Med speciellt utvecklade funktioner, t.ex. hantering av störningsvariabler och omkoppling av reglerparametrar sluter den reglerkretsen mellan DULCOTEST®-sensorer och ProMinent®-doserpumpar. De båda mät- och reglerkanalerna i DULCOMETER® diaLog DACa/DACb kan konfigureras individuellt utifrån kundens krav. Allt man behöver för tillförlitlig behandling av industri- och processvatten, dricksvatten och simbassängvatten.

Fördelar för er

 • Enkel hantering tack vare översiktlig display
 • Mer för pengarna: två mät- och reglerkanaler ingår nu i grundutförandet -> tillgänglig från kvartal 3 2017 som version DACb
 • Mångsidigt användbar: alla vanliga mätvariabler per kanal kan ställas och ändras i efterhand
 • Styrning överalltifrån: LAN-kompatibel och bekväm fjärråtkomst via integrerad webbserver
 • Maximal flexibilitet: kan anpassas individuellt till olika drifttillstånd, t.ex. drift dag och natt
 • Hög processäkerhet: Risken för feldosering minskar tack vare tidsmässig övervakning av reglervariabler

Användningsområde

 • Mätning och reglering av vattenparametrar i anläggningar för behandling av industri- och processvatten
 • Övervakning av vattenparametrar av dricksvatten
 • Mätning av pH-värdet och desinficeringsparametrar inom dryckes- och livsmedelsindustrin
 • Mätning och reglering av hygienparametrar i simbassänger
 • Övervakning av klordioxidkoncentrationen i anläggningar för legionellabekämpning och prevention t.ex. på skolor, hotell och sjukhus
 • Mätning av desinficeringsparametrar i bevattningsvatten inom trädgård och odling
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Tekniska data

  • Mätvariabler: pH, redox, klor, klordioxid, klorit, brom, konduktivitet, perättiksyra, väteperoxid, ozon, löst syre och fluorid
  • Montering, kapslingsklass: Kombikapsling (vägg-, kopplingspanel-, mastmontering), IP 67 och IP 66
  • Reglering: två mät- och reglerkanaler, vardera med oberoende 1-sidig PID-reglerenhet (tillval: 2-sidig PID-reglerenhet) -> tillgänglig från kvartal 3 2017 som version DACb
  • Strömförsörjning via 24 V DC-skyddsklenspänning, t.ex. med hjälp av solcellsanläggning eller i våtutrymmen i vattenverk -> tillgänglig från kvartal 3 2017 som version DACb
  • Temperaturkompensering för pH och för klordioxid-processensor CDP, pH-kompensering för klor
  • Digitala ingångar för hantering av styrsignaler, t.ex. från gränskontakter för mätvatten, fjärrstoppsreglering och för övervakning av fyllnivåer i kemikaliebehållare
  • Reglerutgångar för elektroniska doserpumpar och magnetventiler
  • Störvariabelbearbetning: enkel reglering av vattenparametrar i rinnande vatten genom bearbetning av flödet via regleralgoritm
  • Reglerbörvärdet kan anpassas till ändrade processförhållanden via fjärrstyrning med hjälp av en mA-signal från en PLC eller vid högre krav via alternativet fältbuss
  Mätområden

  Anslutningstyp mV:

  pH: 0,00 ... 14,00

  Redoxspänning: -1500 ... +1500 mV

  Anslutningssätt mA (amperometriska mätvariabler, mätområden enligt sensorerna):

  Klor

  Klordioxid

  Klorit

  Brom

  Ozon

  Väteperoxid (PER-sensor)

  Väteperoxid (PEROX-sensor med omformare)

  Perättiksyra

  Löst syre

  Anslutningstyp mA (potentiometriska mätvariabler, mätområden enligt sändaren):

  pH

  Redoxspänning

  Fluorid

  Konduktivitet (mätområden enligt sändaren):

  Via sändare 0/4 till 20 mA

  Temperatur:

  Via Pt 100/Pt 1000, mätområde 0 till 150 °C

  Upplösning

  pH: 0,01

  Redoxspänning: 1 mV

  Temperatur: 0,1 °C

  Amperometri (klor osv.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 vol. %, 0,1 vol. %

  Noggrannhet0,3 % utifrån mätområdets ändvärde
  MätingångpH/redox (ingångsmotstånd > 0,5 x 1012 Ω)
  TemperaturkompenseringPt 100/Pt 1000 för pH, klordioxid (CDP)-sensor och fluorid
  Korrektionsområde temp.0 … 100 °C
  Korrektionsområde pH för klorSensor CLE 3 och CLE 3.1: 6,5 ... 8,5, sensor CBR: 6,5 ... 9,5
  StörningsvariabelFlöde via 0/4...20 mA eller kontaktvattenmätare 1 - 500 Hz, störningsvariabeln påverkar båda kanalerna.
  RegleringsbeteendeP/PID-reglering
  Reglering2 tvåsidiga reglerenheter
  Analoga utgångar2 (3) x 0/4 ... 20 mA galvaniskt isolerad, max. motstånd 450 Ω, intervallet och tilldelningen (mät-, korrektions-, reglervariabel) kan ställas in
  Reglerutgångar

  2x2 pulsfrekvensutgångar för aktivering av doserpumpar

  Två reläer (gränsvärde, 3-punkts steg- eller pulslängdsreglering)

  Larmrelä250 V ~3 A, 700 VA kontakttyp växlare
  Digitala styringångar2 (5) som fjärrstyrningsingång för funktionerna Paus reglering/mätvattenfel, omställning mellan parametersatser, nivåövervakning i kemikalietankar
  Elektrisk anslutning90 – 253 V, 50/60 Hz, 25 VA, 24 V DC
  FältbussanslutningPROFIBUS®-DP, Modbus RTU
  Omgivningstemperatur

  0 ... 50 °C (vid inomhusbruk eller med skyddskåpa)

  Kapslingsklass

  Väggmontering: IP 67

  Montering i kopplingsskåp: IP 54 mot kopplingsskåpets dörr

  Kontroller och godkännandenCE, MET (motsvarande UL enligt IEC 61010)
  Material kapslingPC med flamskyddsutrustning
  Mått250x220x122 mm (BxHxD)
  Vikt1,3 kg

  Standardutrustning 1-kanaligt utförande

  • Mätkanal 1 med 14 valfria mätvariabler (via mV eller mA). Mätvariablerna ledningsförmåga konduktiv eller induktiv täcks av Compact-reglerenheterna COND_C (konduktiv) och COND_I (induktiv).
  • PID-reglerenhet med aktivering av doserpumpar via impulsfrekvens för två doserpumpar.
  • Två analoga utgångar för mätvärde, korrigeringsvärde eller reglervariabel (beroende på tillvalsutrustning).
  • Två digitala ingångar för detektering av fel i mätvattnet, paus och parameteromställning.
  • Två effektrelän som kan programmeras antingen som gränsvärdes-, cykeltimer-, realtidstimer- eller icke-kontinuerlig reglerutgång (beror på tillvalsutrustningen).
  • Mätvariabler och språkval vid idrifttagning.
  • Temperaturkompensering av pH-, klordioxid- (CDP) och fluoridmätning via Pt100/Pt1000.
  • 22 användarspråk: alla europeiska språk samt kinesiska, ryska, thailändska och koreanska. Användarspråket väljs vid idrifttagning och kan när som helst ändras via en tangentkombination. Dokumentationsspråk väljs via ID-koden. Dessutom medföljer ett datamedium som innehåller alla övriga språk.
  • Lagring och överföring av enhetens parameterinställning sker med SD-kort.
  • Kalibrerings- och händelsedatalogg (utan SD-kort, datan sparas i reglerenheten).
  • Störningsvariabelbearbetning (flöde) via frekvens (kontaktvattenmätare).
  • Programfunktionerna kan byggas ut i efterhand via en aktiveringsnyckel eller genom att den fasta programvaran uppdateras.

  Tillvalsutrustning 2-kanaligt utförande

  Paket 2

  • Störningsvariabelbearbetning (flöde) via mA, eller
  • pH-kompensering för klor med pH-reglering, eller
  • extern börvärdesinställning via en analog signal för kanal 1.

  Paket 3

  • En sekundär komplett mät- och reglerkanal med PID-reglerenhet (ersätter D2Ca-reglerenheten).
  • 3. Analog utgång för mätvärde, korrigeringsvärde eller reglervariabel (beroende på tillvalsutrustning).
  • Tre extra digitala ingångar för t.ex. nivåövervakning, paus och mätvattenlarm kanal 2.
  • Temperaturkompensering av pH-, klordioxid- (CDP) och fluoridmätning.

  Paket 4

  • Kombination av paket 2 och 3 (vid störningsvariabel mA står endast en kanal till förfogande för amperometriska sensorer.)

  Alternativ för kommunikation

  • Mätdatalogg med SD-kort
  • Visualisering av mätdatan med webbserver via LAN resp. WLAN och PC/tablet PC och webbläsare
  • PROFIBUS®-DP, Modbus RTU

  Maskinvaruutbyggnad

  • RC-skyddskoppling för effektrelän: Skyddar effektreläerna vid koppling av induktiva laster (t.ex. magnetventiler eller motorer). Ej vid elektrisk anslutning 24 V DC.

  Anmärkning: Mät- och reglerenheten DULCOMETER® diaLog DACa ersätts fram till kvartal 3 2017 av DULCOMETER® diaLog DACb.

  Nedladdningar för Mät- och reglerenhet DULCOMETER® diaLog DACa/DACb

  Hämta fler från

  Översikt

  Analysera vattenparametrar lekande lätt – med DULCOMETER® diaLog DACa/DACb

  Mät- och reglerenheten DULCOMETER® diaLog DACa/DACb är en kompakt multitalang för vattenanalys. Med speciellt utvecklade funktioner, t.ex. hantering av störningsvariabler och omkoppling av reglerparametrar sluter den reglerkretsen mellan DULCOTEST®-sensorer och ProMinent®-doserpumpar. De båda mät- och reglerkanalerna i DULCOMETER® diaLog DACa/DACb kan konfigureras individuellt utifrån kundens krav. Allt man behöver för tillförlitlig behandling av industri- och processvatten, dricksvatten och simbassängvatten.

  Fördelar för er

  • Enkel hantering tack vare översiktlig display
  • Mer för pengarna: två mät- och reglerkanaler ingår nu i grundutförandet -> tillgänglig från kvartal 3 2017 som version DACb
  • Mångsidigt användbar: alla vanliga mätvariabler per kanal kan ställas och ändras i efterhand
  • Styrning överalltifrån: LAN-kompatibel och bekväm fjärråtkomst via integrerad webbserver
  • Maximal flexibilitet: kan anpassas individuellt till olika drifttillstånd, t.ex. drift dag och natt
  • Hög processäkerhet: Risken för feldosering minskar tack vare tidsmässig övervakning av reglervariabler

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximum file size 10 MB
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Passande produkter

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Exempel ur praktiken för denna produkt