Sökförslag

Tyskt centrum för musikterapiforskning, Heidelberg

Sedan grundandet av det tyska centrumet för musikterapiforskning (DZM) år 1995 får institutet starkt stöd av företagarfamiljen Dulger. Sedan år 2000 har forskningsinstitutet sitt namn efter grundaren av ProMinent och heter Viktor-Dugler-institutet.

DZM sammanför i enlighet med sina grundsatser forskning, undervisning och praktik under ett och samma tak. Arbetets tyngdpunkt ligger på en praktikorienterad grundforskning och tillämpad forskning. Musikterapeuter, läkare, musikvetare och psykologer utvecklar i interdisciplinära projekt musikterapeutiska och musikmedicinska koncept för läkning eller förbättring av livssituationen för sjuka människor.

Fler engagemang

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu