Sökförslag

Ready to Help: ProMinent donerar till ”Heidelberg hjälper!”

”Heidelberg hjälper!” är ett initiativ från Heidelberger Service Club och staden Heidelberg under överseende av borgmästaren Dr. Würzner. Den stöder ensamkommande barn och ungdomar i Heidelberg, som flytt till Tyskland utan sina föräldrar.

Under mottot READY to Help satsar ProMinent i december 2015 3000 euro till denna hjälpfond. Därutöver har också våra medarbetare deltagit i denna aktion och ökat summan med 500 euro!

”Heidelberg hjälper!”-fonden stöder integrationen av flyktingsbarn genom exempelvis:

  • Stöd i skolan (undervisningsmaterial, extrahjälp o.s.v.)
  • Månadsbelopp och utrustning för fritidsaktiviteter (sport o.s.v.)
  • Möbler och inredning för ett gruppboende
  • Juridisk rådgivning i uppehållstillståndsfrågor

Mer information om initiativet ”Heidelberg hjälper!” och möjligheterna att skänka pengar finns på www.heidelberghilft.de

Fler engagemang

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu