Sökförslag

Ibland måste man hjälpa människor

Denna ambition formulerade prof. dr. h.c. Viktor Dulger (*18/12 1935; † 21/3 2016) på de föreläsningar som regelbundet anordnades i pumptillverkarens lokaler i Heidelberg.

Där stimulerade Abtprimas dr. Notker Wolf sina åhörare till eftertanke med ett anförande om arbetslöshet. Vi måste bry oss om varje arbetslös människa, säger Wolf. Det är ett gemensamt ansvar att människor ska kunna hitta människovärdiga jobb. ”Människor behöver en meningsfull sysselsättning, för att kunna känna inre glädje och tillfredsställelse och ha en uppgift i livet.”

Abtprimas slog ett slag för företagare som, för att kunna investera, måste göra vinst och samtidigt tänka på sina medarbetares bästa. Det är ett stort ansvar. ”Många företag sade under krisen inte upp sina medarbetare, i ärlig omtanke om deras familjer, och det bör de få ett erkännande för.” Varje enskild medarbetare måste få känna sitt värde.

Wolf appellerade denna kväll även till de arbetslösas eget ansvar, att inte skjuta över allt ansvar på stat och samhälle. Det primära ansvaret för att övervinna arbetslöshet ligger trots allt hos den arbetslösa själv. ”Ibland måste man ställa krav på människor, och hjälper dem därigenom.” En särskilt tonvikt måste därför läggas på utbildning i framtiden” och syftar med det på en fullständig utbildning och viljan att lösa problemen.

Han har själv inga recept mot arbetslösheten. ”Arbetslöshet är något tyngande, en brist, som inte får lämna oss likgiltiga.

Den kan bara övervinnas genom allas ansträngningar: företagaren, regeringen, samhället, men också de arbetslösa själv. Vi måste agera i solidaritet med varandra, för att hitta en väg in i framtiden.”

Fler engagemang

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu