Sökförslag

Gammal gruva, ny teknik: Dosering av bulkgods i storformat

I Garpenberg nordväst om Stockholm utvinns metallmalm sedan början av 1200-talet. I början av 2011 beslöt operatören Boliden att genomföra stora investeringar i att bygga ut gruvan.

Utbyggnad av en gammal gruva

I bergen runt den lilla orten Garpenberg döljer sig zink, silver, koppar, bly och guld. Dessa metaller utvinns sedan 800 år, men fyndigheterna är långt ifrån slut: Ännu på 2000-talet grävdes varje år 1,4 miljoner ton malm ut. Gruvan tillhör gruvbolaget Boliden AB, som i januari 2011 beslöt att bygga ut gruvan: Med målet att fördubbla den årliga avkastningen investerade man fram till år 2014 runt 600 miljoner dollar. I gruvan separeras metallen från malmen på plats genom olika metoder. Nio olika kemikalier används. Boliden behövde därför nio doseranläggningar för lagring, dosering och tillförsel av bulkgodskemikalierna samt en tionde anläggning som reserv.

Grunddata

 • Utbyggnad av en svensk malmgruva för att fördubbla utvinningsvolymen på 1,4 miljoner ton malm
 • Dosering av nio bulkgodskemikalier för malmutvinning på plats
 • Planering och installation av 10 kompletta anläggningar för hantering av bulkgods
 • bland annat med silor, blandningsbehållare, Big Bag-tömningsstationer
 • Förberedelse för installation av de stora anläggningarna genom 3D-simulering

Hantering av bulkgods med allt vad det innebär

Boliden gav planeringsuppdraget åt företaget Metso, som arbetar med tekniska lösningar inom exempelvis gruvindustrin, och som i sin tur vände sig till ProMinents dotterbolag Tomal tack vare ett långvarigt och framgångsrikt tidigare samarbete. En särskilt utmaning bestod i anläggningarnas storlek och antalet olika kemikalier som skulle hanteras i den – för Tomal det första uppdraget av den här dimensionen. Tomal var redan i ett tidigt skede inblandade i planeringsarbetet och levererade senare alla komponenter till anläggningarna, däribland silor, pulver- och blandningsbehållare, pumpskenor samt Big Bag-tömningsstationer, bland annat med utmatningssystem, nivåindikatorer, mätanordningar och multisnäckdoserare. För att installationen skulle gå problemfritt simulerade man i förväg via 3D hur anläggningen skulle placeras i utrymmena.

ProMinent levererar tillförlitlighet i storformat

 • Installation inom 7 veckor, slutgiltigt idrifttagande inom ytterligare 6 veckor fram till början av 2014
 • Kostnadsbesparande och effektiv drift tack vare tillförlitlig dosering
 • Problemfri drift tack vare genomtänkt siloplanering och lämpliga utmatningssystem, som säkerställer ett kontinuerligt materialflöde för alla kemikalier
 • Säker hantering även av giftiga och farliga kemikalier
 • Låga underhålls- och stilleståndskostnader tack vare slitagevänliga anläggningar
 • För operatören: Samarbete med en erfaren och pålitlig partner, som övertar allt ansvar för en säker och exakt dosering

Använda produkter - Gammal gruva, ny teknik: Dosering av bulkgods i storformat

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu