Previous Article Return to overview
Ozon för kylvattendesinficering

Ozon för kylvattendesinficering

Ozone for Cooling Water Disinfection

För behandling av kylvatten i slutna eller öppna kretslopp är ozon det bästa lämpade mediet, då det är det starkaste desinficeringsmedlet använt för vattenbehandling. Dess höga aktivitet kan garanteras vid alla pH värden hos vattnet. Den största fördelen är att inga oönskade biprodukter bildas och att ozonet själv omvandlas till syre. Nackdelen är att halveringstiden är kort och lösligheten i vatten är låg. Icke desto mindre används det allt oftare för kylvatten beroende på sin låga driftskostnad och höga miljövänlighet. Tack vare dess höga bakteriedödande förmåga bildas inga resistenter. Därtill kan Legionella inte bildas i kylvattnet i närvaro av ozon.

För att skydda metalldelar i kylvattensystemet mot korrosion kan speciella inhibitorer användas. Vid reaktion omvandlas ozon till oskadligt syre. Härigenom undviks ekologiska problem även vid kraftigt förorenat kylvatten. Utrustningen är mycket kostnadseffektiv tack vare att inga driftresurser är nödvändiga med undantag av den elektriska energin, syre (antingen från luft eller ren syrgas) och kylvattnet.

Med hjälp av DULCOTEST® - elektroder, möjliggörs en kontinuerlig kontroll och dosering av ozon.

Fördelar

  • hög effektivitet även vid låg koncentration oavsett pH värde, härigenom mindre korrosion 
  • inga mikrobiologiska resistenter 
  • ingen bildning av Legionella
  • låg driftskostnad 
  • hög miljövänlighet, inga oönskade sidoprodukter 
  • online-mätning möjlig

Nackdelar

  • Kort halveringstid 
  • låg löslighetsförmåga i vatten

ProMinent Bello Zon® aggregat, tillsammans med anpassade mät- och reglerteknologier som DULCOMETER® och/eller DULCOTEST®, möjliggör optimalt intrimmade desinficeringssystem för kylvattenbehandling.

Print this page