Galvanisering

Galvanisering

Vid galvanisering används ett flertal olika kemikalier. Av den anledningen är hanteringen av flytande kemikalier en mycket viktigt del i varje galvaniseringsprocess. ProMinent har under många år levererat extremt tillförlitliga komponenter och system med lågt underhållsbehov till sina kunder inom detta område.

Det breda produktutbudet, kopplat till våra teknikers kunskap om användningsområdet, gör ProMinent till den ideala partnern i galvanoindustrin. Följande komponenter är typiska för användning i detta område:

Dessa produkter är idealiskt lämpade för galvaniseringsindustrin och erbjuder: 

  • Hög tillförlitlighet och därigenom låga underhållskostnader
  • Säkerhet för både operatör och process
  • Motståndskraftigt material som tål kemikalier
  • Varierande typer av givare som inte är smutskänsliga
  • Låg spänning (12-24 V) för användning direkt i vattnet

Användningsområden inom galvano

PROCESS-STEG

PROMINENT PRODUKTER OCH SYSTEM

Avfettning  
Dosering av pH stabilisatorer i slutna PER reningssteg

Beta® och gamma seriernas pumpar med doserhuvuden av PVDF, PTFE

Behandling av basiska reningsbad Beta® och gamma seriernas pumpar med doserhuvuden av Polypropylen
Uppgradering av koncentrationen av NaOH vid användning av ett slutet kretslopp Dialog DAC reglering med givare för induktiv konduktivitetsensor för genomströmning eller neddoppningsarmatur
Ytbehandling  
Dosering av tillsatser för ytbehandling genom användning av styrning av doserpump via flödesmätning Beta® och gamma seriernas pumpar med doserhuvuden av Polypropylen
Aktivering (av tillsatser)  
Dosering direkt från tillförselledning Beta® och gamma seriernas pumpar med doserhuvud av Polypropylen eller PVDF
Beredning av behandlingsbad  
Dosering i samband med en Ah räknare, eller manuell inställning av doserpumpen Beta® och gamma seriernas pumpar med doserhuvuden av Polypropylen eller PVDF
Sköljbad  
Tillsats av färskvatten vid ett slutet omkrets Dialog DAC reglering med givare för induktiv eller konduktiv ledningsförmåga för genomströmning eller neddoppningsarmatur
Cirkulation

Lågprestandakrav: Sigma doserpump serie, för högre prestandakrav: VonTaine centrifugalpumpar

Process vatten  
Behandling

Behandling av vattenledningsvatten med användning av omvänd osmosutrustning. Kapacitet: 1-2 m³/h, permeat ledningsförmåga 10 µS

Dialog DAC reglering med induktiva eller konduktiva ledningsförmåge elektroder för genomströmnings eller neddoppningsarmatur

Lagring Behållare
Spillvattenbehandling  
pH och Redox mät och reglering

Dialog DAC reglering för pH och Redox

Dosering av pH-korrektionskemikalier med hjälp av doserpumpar från Beta®, gamma och Sigma serierna, beroende på anläggningens kapacitet eller med kompletta dosersystem

Dosering av flockningsmedel

Ultromat polyelektrolyt beredningsanläggning för produktion av flockningsmedel


Spectra serien av doserpumpar för dosering av flockmedel

Print this page