Sökförslag

Urvalshjälp tillbehör och reservdelar för lågtrycks-doserpumpar

Sökning via ID-kod, tex. BT5b0713NPB

Ange de första tecknen i pumpens ID-kod, d.v.s. först serie, t.ex. BT5b, därefter modell, t.ex. 0713, och slutligen material på doserhuvud och tätningar, t.ex. NPB. Anmärkning: Resultatlistan begränsas automatiskt när man anger ID-kod.

Viktigt: De funna tillbehören passar till vald pump. Men om det passar till kundens användning eller process måste kontrolleras individuellt!

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu