Sökförslag

Gravitationsfilter

Uppgift: Filtrera. Metod: Tyngdkraft.

Kylvattenfiltrering, beredning av flödes-, drifts- eller dricksvatten, eller avjärning av brunnsvatten - ProMinents gravitationsfilteranläggningar lämpar sig för i princip alla filtreringsarbeten. En god nyhet: utan energiförbrukning, slitagedelar och förbrukningsmaterial. Mer ekonomiskt än så går inte.

Hej då, skadliga ämnen!

I naturen befinner sig vattnet i ett permanent kretslopp. Mjukt regnvatten tränger ner genom markytan där det kommer i kontakt med sten, naturliga och konstgjorda material. Under denna växelverkan hamnar olika suspenderande ämnen och lösta partiklar, organiska och anorganiska föreningar, i vattnet. Dessa skadliga ämnen kan orsaka skador för den som använder vattnet, och måste därför avlägsnas. Och det är här som ProMinents vattenavhärdningsanläggningar och vattenfilter kommer in.

Ett exempel: Sandfiltrering

Gravitationsfiltret INTERFILT SK är en öppen sandfilteranläggning med differenstryckstyrd returspolning och integrerad returspolningsvattenbehållare. Med denna filteranläggning kan vattnet behandlas på ett ytterst ekonomiskt sätt. Även här syns fördelarna tydligt: ingen energiförbrukning (ström, tryckluft och dylikt), inget förbrukningsmaterial, inga slitagedelar, inga underhållskostnader. Våra filteringsspecialister hjälper er gärna.

Produkter

Gravitationsfilter

Filterkapacitet 6,5 – 62,0 m3/h

Gravitationsfiltret INTERFILT SK är en öppen sandfilteranläggning för extremt ekonomisk vattenbehandling. Filteranläggningen fungerar med differenstryckstyrd returspolning och en integrerad returspolningsvattenbehållare. Läs mer

Fördelar för er

  • Utan reglerenheter: Filtret behöver inga rörliga delar för filtrering/returspolning och efterspolning såsom ventiler, flödesmätare, regler- och indikeringsanordningar
  • Utan pumpar: Den nödvändiga mängden returspolningsvatten lagras i ackumulatorn inuti filtret. Detta gör att ingen returspolningspump krävs.
  • Utan tryckluft, tryckvatten och elektrisk energi: Filtret utför och kontrollerar själv alla processer
  • Utan manöverpersonal: Filtret fungerar helautomatiskt utan yttre ingrepp
  • Utan slitagedelar: Inga rörliga delar - inget slitage.

Kontakta oss

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu