Sökförslag

Dosersystem för klorgas DULCO®Vaq i vakuumteknik

I dosersystemet DULCO®Vaq hanteras klorgas säkert under vakuum. Via det undertryck som skapas i injektorn öppnas den vakuumdoser-reglerenhet som är monterad på klorgasbehållaren, och klorgas strömmar in i vattnet som ska behandlas. Inställningsventiler styr dosermängden och flödesmätare visar klorgasflödet exakt. En stort antal individuella konstellationer möjliggörs tack vare ytterligare komponenter såsom motorreglerventiler, injektorer eller vakuum-omkopplare.

Vid användning inom industrin och vid behandling av stora mängder vatten används ProMinent DULCO®Vaq-komponenter för stora klorgasanläggningar. Därvid används ytterligare komponenter såsom förångare, tryckreduceringsventiler, tryckomkopplare, doserenheter samt tillhörande rumsutrustning.

Vid den projektspecifika konstruktionen tar ProMinents experter hänsyn till gällande säkerhetskrav.

Perfekt säkerhet för operatör och användare med ProMinent klorgas-dosersystem DULCO®Vaq.

 • Doseringsenheter för klorgas upp till 200 kg/h
 • Tillförlitlig Pålitlig vattenbad-klorförångare
 • Tryck- och vakuumbrytare
 • Nödavstängningssystem även för fatanläggningar
 • Neutraliserare/skrubbare
 • Vägningssystem i olika konfigurationer
 • Drivvattenpumpar
 • Utrustning för säkerhetsrum

Fördelar för er

 • Beprövad och avancerad teknik
 • Precis dosering även vid stora flöden
 • Hög automatisering
 • Robust design
 • Fullständigt sortiment för anläggningar som uppfyller DIN 19606

Användningsområde

 • Dricksvattenberedning
 • Behandling av avloppsvatten
 • Kylvattenbehandling
 • Behandling av bruksvatten
 • Behandling av simbassängvatten
 • Behandling av avloppsvatten och desinficering av avloppsvatten

Produkter

ny

Automatisk klordoseringsutrustning DULCO®Vaq

Kapacitet: 12 g/h - 15 kg/h

Klordoseringsutrustningen DULCO®Vaq typ PM 3610 C för automatisk reglering av klorgas. Den enkla driften erbjuder säkerhet och precision i enlighet med den toppmoderna tekniken enligt DIN-standarden. Läs mer

Fördelar för er

 • Automatisk klorgasdosering
 • Plug and Play
 • Överensstämmer med DIN 19606
 • Plattmonterat system
 • Mångfaldigt styrbar motorreglerventil
 • Funktionell täckkåpa

Automatiskt nödavstängningssystem för klorgas DULCO®Vaq

Automatisk stängning av klorgasventiler på några sekunder.

Det elektriska nödavstängningssystemet sörjer med automatisk klorgasavstängning för extra säkerhet för personal och utrustning. Med en separat manöverenhet och avbrottsfri strömförsörjning stänger systemet av klorgaskällorna pålitligt även vid strömavbrott. Läs mer

Fördelar för er

 • Drivs elektriskt
 • Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
 • Stänger pålitligt på mindre än 4 sekunder
 • Lämpar sig för klorgascylinder och fat
 • Montering och demontering utan verktyg
 • Inställbart vridmoment för säker stängning
ny

Förångare för klorgas DULCO®Vaq

Kapacitetsområde 50 – 200 kg/h

Förångare DULCO®Vaq typ PM3100C – för tillämpningar med flytande klor i stora klorgasanläggningar – säker och tillförlitlig. Läs mer

Fördelar för er

 • Säker hantering av stora klorgasmängder
 • Tillförlitlig vattenbadförångare
 • Effektiv värmeöverföring genom spiralrör
 • Lång livslängd tack vare katodiskt korrosionsskydd
 • Hög automatisering
 • Robust design

Injektor för klorgas DULCO®Vaq

Kapacitet: 12 g/h till 200 kg/h

Injektorer för klorgas i serien DULCO®Vaq producerar ett stabilt vakuum även vid höga driftstryck. Läs mer

Fördelar för er

 • Säker vakuumproduktion
 • Upp till 40 bar mottryck
 • Inbyggd backventil
 • Mångsidiga monteringsvarianter
 • Robust design

Klorgasdoserenhet DULCO®Vaq

Kapacitetsområde 20 – 200 kg/h

DULCO®Vaq typ PMR540 och 550C – kraftfulla stående enheter för precis klorgasdosering inom vattenbehandling Läs mer

Fördelar för er

 • Står stabilt tack vare kapsling av glasfiberförstärkt plast med förstärkt ram
 • Direkt driftskontroll genom indikering av vakuum
 • Extra säkerhet genom vakuum-backventil
 • Precis inställning tack vare ny integrerad flödesmätare
 • Hög automatisering tack vare ny typ av motorreglerventil

Motorreglerventil för klorgas DULCO®Vaq

Kapacitet: 12 g/h till 15 kg/h

Motorreglerventilen för klorgas DULCO®Vaq arbetar för precis elektroniskt styrd dosering av klorgasflödet. Det linjära regleringsbeteendet säkerställs via en externt styrd stegmotor. Läs mer

Fördelar för er

 • Linjärt regleringsbeteende för precis dosering
 • Mångsidiga funktioner för styrning och rapportering
 • Automatisk och manuell drift
 • Kalibrerbar
 • Automatisk säkerhetsavstängning
 • Enkel start via t.ex. DULCOMARIN® eller DACb-kontroller
ny

Neutraliserare för klorgas DULCO®Vaq

Neutralisering av 50 – 500 kg klorgas

Vid ett larm suger neutraliseraren DULCO®Vaq tillförlitligt ut den läckande klorgasen tillsammans med rumsluften ur klorgasrummet och neutraliserar den säkert. Läs mer

Fördelar för er

 • Neutraliserad klorgas vid ett eventuellt läckage
 • 99 % neutralisering redan i vattenstrålpumpen
 • Säkerhet och skydd för utrustningen
 • Automatisk drift
 • Enkel hantering och enkelt underhåll
ny

Tryckomkopplare för klorgas DULCO®Vaq

Kapacitetsområde upp till 200 kg/h

DULCO®Vaq tryckomkopplare typ PM 482 för avbrottsfri klorgasförsörjning vid höga kapaciteter. Läs mer

Fördelar för er

 • Säker hantering tack vare automatisk drift och tryckövervakning
 • Kontinuerlig drift genom avbrottsfri klorgasförsörjning
 • Enkel hantering
 • Enkel anslutning till den medföljande styrenheten

Vakuumdoser-reglerenhet för klorgas DULCO®Vaq

Kapacitet: upp till 200 kg/h

Vakuumdoseringsregulatorn DULCO®Vaq CGVa doserar kloret på ett kostnadseffektivt och mycket effektiv sätt. Tack vare användning av högklassiga material som tantal och silver säkerställs optimal driftsäkerhet och tillförlitlighet. Läs mer

Fördelar för er

 • Högsta säkerhet tack vare fullvakuumsystem
 • Högsta driftsäkerhet och tillförlitlighet tack vare användning av högklassiga material som tantal och silver
 • Komponenter och tillbehör som är anpassade till varandra
 • Integrerad säkerhetsavluftning

Vakuumomkopplare för klorgas DULCO®Vaq

Kapacitet: 12 g/h till 120 kg/h

Vakuum-omkopplare DULCO®Vaq PM 400 och 440 kopplar automatiskt och tillförlitligt om mellan två klorgasbehållare. På så sätt möjliggör de en avbrottsfri klorgasförsörjning även om en klorgasbehållare blir tom. Läs mer

Fördelar för er

 • Automatisk vakuumomkopplare för klorgas
 • Helt vakuumdrivet system utan extern extra energi
 • Enkel montering och idrifttagning

Kontakta oss

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximum file size 10 MB
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

1 2