Sökförslag

Det som varar länge, blir äntligen rent: Kylvattendesinficering

För vattenutsläpp gäller särskilt stränga gränsvärden i lagstiftningen. Först med hjälp av ProMinent-teknik kunde en aluminiumfabrik i Voerde leva upp till dessa krav för sitt kylvatten – tidigare hade andra förfaranden misslyckats.

För det första, för det andra, för – klordioxid!

Trimet Aluminium SE i Voerde framställer råaluminium som i en formgjutning bearbetas till en speciellt högvärdig vals- och pressgöt. Sina utmärkta materialegenskaper får göten genom den snabba värmeavgivningen vid bearbetningen. För att uppnå den sköljs sammanlagt 1600 m³ kylvatten varje timme genom tre kylkretslopp. 2005 skärpte lagstiftarna gränsvärdena för utsläpp av vatten, så att Trimet var tvungna att ställa om kylvattendesinficeringen. Men varken klortabletter eller en kombination av natriumhypoklorit och hypobromsyra gav lyckat resultat: Gränsvärderna för adsorberbara organiskt bundna halogener (AOX) överskreds fortfarande. Slutligen försökte man med klordioxid (ClO2) och testade en klordioxidanläggning från ProMinent, inledningsvis i en kylkrets.

Grunddata

  • Desinficering av 1600 m³/h kylvatten för aluminiumproduktion
  • Skärpta gränsvärden i lagstifningen krävde nya desinficeringsmetoder
  • Överlägsna testresultat med klordioxid, därför installation av klordioxidanläggningen Bello Zon® CDKc
  • Produktion och tillförsel av 1500 g ClO2/h
  • Invändningsfria laboratorievärden och halverade kemikaliekostnader

Lönsamt i varje avseende

Resultaten var utmärkta: Gränsvärdena hölls på ett tillförlitligt sätt och samtidigt sjönk kostnaderna för vattendesinficeringen avsevärt. En ytterligare fördel: ClO2 påverkar inte den höga aluminiumkvaliteten. Därmed var beslutet att använda klordioxid fattat och Trimet lät installera klordioxidanläggningen Bello Zon® CDKc . Dessa producerar varje timme 1500 g ClO2 och befinner sig i en separat container. Därifrån matas ClO2 in i kylkretsen vid sju doserpunkter. Ett oberoende laboratorium undersöker varje månad vattnet med avseende på AOX, legionella och organiska beståndsdelar och bekräftar den oklanderliga vattenkvaliteten. Och kostnaderna? Om natriumhypoklorit och hypobromsyra orsakade materialkostnader på ca. 90 000 euro per år, är kostnaderna för klordioxid bara ungefär hälften så stora. Anläggningen från ProMinent lönar sig alltså i alla avseenden.

Hålla gränsvärdena och spara kostnader

  • Tillförlitlig efterlevnad av gränsvärdena i lagstiftningen för AOX, legionella och organiska beståndsdelar
  • Säkerställande av de höga kvalitetskraven för aluminium
  • Halvering av kemikaliekostnaderna
  • Säker desinfektionsmedelbehandling genom genomtänkt anläggningskonstruktion
  • Dokumentation av driftsparametrarna i klordioxidanläggningen

Kontakta oss

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu