Sökförslag

Ready for you – pionjäranda av passion

ProMinent - experter på doserteknik och vattenbehandling

Smarta idéer och teknisk innovation å ena sidan, pionjäranda och passion å den andra: Viljan att förändra världen med hjälp av ledande teknik har gjort oss till globalt etablerade experter på doserteknik och vattenbehandling.

Vårt företag med huvudkontor i Heidelberg ser sig inte bara som en enkel pumpleverantör utan snarare som en källa till kompletta lösningar. Våra kunder möts med omfattande kunskap och service under mottot "Ready for you".

När Viktor Dulger grundade företaget i Heidelberg år 1960 var det med målet att hitta och utveckla tekniska möjligheter att producera och återvinna dricksvatten. Företaget "Chemie & Filter GmbH" tillverkade först produkter för fosfatdosering och vattenfilter. Den elektroniska magnetdoserpumpen som professor Dulger utvecklade blev år 1968 en vändpunkt: Modellen "ProMinent electronics" - med vilken man för första gången kunde spara kemikalier i en rad olika processer - gjorde att det vid den här tidpunkten ännu lilla företaget fick sitt genombrott. Senare gav den även företaget dess namn.

Innovation av tradition

Vi behöll denna pionjäranda hos oss i Heidelberg under de kommande årtiondena. Steg för steg gav sig ProMinent in på vattendesinficeringens område med anläggningar för ozonframställning och omvänd osmos. Sortimentet utökades med mät- och reglerteknik och därefter kompletterades reglerkretsen med sensorer, t.ex. för mätning av klor. Samtidigt växte vårt företag. År 1976 tillkom vår första tillverkningsanläggning i USA och år 1980 vår första filial i Singapore – och fler följde. Med Tomal, en svensk specialist på anläggningar för dosering av torrgods och polymertillsatsstationer, och den nederländska tillverkaren av klorelektrolysanläggningar Van den Heuvel förvärvade vi omfattande expertis under 2000-talet.

Under ledning av Rainer Dulger och Andreas Dulger, företagsgrundarens söner, tillverkar vi idag doserteknik med ett mycket stort tillverkningsdjup och är en tillförlitlig samarbetspartner när det gäller lösningar för vattenbehandling. Tillsammans med våra kunder tar vi fram lösningar för att kombinera komponenter, system och teknik för dosering och vattenbehandling så effektivt och applikationsorienterat som möjligt. Miljöskydd och hållbarhet spelar en central roll i detta.

Vattenbehandling och vattendesinficering: Redo för 2000-talet

För vattendesinficering – en av 2000-talets största utmaningar – erbjuder vi redan idag allt från ett och samma ställe. Det handlar inte bara om desinficering av dricksvatten, utan även inom desinficering av bruksvatten inom industriella användningar, kylvatten samt simbassängvatten efterfrågas smarta lösningar. För varje bransch och varje problem kan vi erbjuda ett målinriktat utbud.

Metoderna sträcker sig från klordioxid och ozon via UV-ljus och elektrolys ända till ultrafiltrering. Dessutom kan man kombinera flera olika tekniker för desinficering: På så sätt får våra kunder teknikoberoende och innovativa system som förenar säkerhet och miljöskydd med effektivitet och hållbarhet som ger lägre driftkostnader och därmed hög lönsamhet.

ProMinents tjänster skapar mervärde

Även ett mycket högklassigt sortiment kräver en service som hjälper och stöttar kunderna. ProMinent erbjuder alltifrån kvalificerad support via telefon till teknisk rådgivning genom erfarna applikationsexperter. Våra rådgivare hjälper er vid planeringen av anläggningen, och vid användningsspecifik konfiguration av pumpar och helhetslösningar. Vi erbjuder omfattande kundtjänst på plats över hela världen. Än idag präglas vi av vårt engagemang att vilja förändra världen med ledande teknik.

Kontakta oss

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Nyheter och evenemang