Previous Article Next article Return to overview
Förenklad rening av ert UV-agreggat med - UV-tvätt

Förenklad rening av ert UV-agreggat med - UV-tvätt

Tvättanläggning till UV-aggregat. För 5-10% fosforsyra alternativt 10-20% citronsyra.

PMSE_UV-tvattAnläggningen är till för att hålla både kvartsglasen och även glaset till UV-sensorn i reaktorn fri från beläggning. Rena kvartsglas ger lamporna möjlighet till maximal dosering.

Genom att tömma UV-aggregatet på vatten och pumpa runt svag syralösning, så slipper man demontera lampor, kvartsglas och sensorglas med risk för haveri med glas-splitter och kvicksilverläckage som följd.

Anläggningen består av tank, pump och ventiler anpassat efter UV-anläggningens storlek. Detta monterat i en mobil invallning där hjul är monterade (ett hjulpar går att låsa).

Läs om vårt utbud av UV-aggregat

Print this page