Next article Return to overview
Påfyllnadsstation med tankbilsanslutning

Påfyllnadsstation med tankbilsanslutning

Tankmottagningsstation för kemikaliepåfyllning, av miljövänligt återvinningsbar HD-PE, för utomhusmontage.

En påfyllnadsstation från ProMinent, med rätt valda tillbehör, innebär säker påfyllning av kemikalie - med högsta säkerhet för människa och miljö!

Påfyllningsstation kundanpassas och kan bl a erhållas med:

 • lås
 • back- och avstängningsventil
 • spillvanna med dräneringsventil
 • tanknivåvisning
 • larmpanel med ljud och ljus, larm när nivån når överfyllnadsvakten i tanken
 • lokal nivådisplay, kopplad till tankens nivåmätare som ger tankbilsföraren information om tankens fyllnadsgrad
 • nöddusch
 • anslutning enl överenskommelse, ex vis tankbilsanslutning Camlock 2” - 3”, mejerikoppling 2" - 3", gänga 2" - 3" etc

Hållbar utveckling

 • 25 års livslängd utan underhållskrav – enligt normen EN12753
 • kemikaliebeständig HD-PE
 • återvinningsbar
 • framställning fri från lösningsmedelsbaserade media

Tankmottagningsstation för kemikaliepåfyllning, av miljövänligt återvinningsbar HD-PE, för utomhusmontage.

En påfyllnadsstation från ProMinent, med rätt valda tillbehör, innebär säker påfyllning av kemikalie - med högsta säkerhet för människa och miljö!

Påfyllningsstation kundanpassas och kan bl a erhållas med:

 • lås
 • back- och avstängningsventil
 • spillvanna med dräneringsventil
 • tanknivåvisning
 • larmpanel med ljud och ljus, larm när nivån når överfyllnadsvakten i tanken
 • lokal nivådisplay, kopplad till tankens nivåmätare som ger tankbilsföraren information om tankens fyllnadsgrad
 • nöddusch
 • anslutning enl överenskommelse, ex vis tankbilsanslutning Camlock 2” - 3”, mejerikoppling 2" - 3", gänga 2" - 3" etc

Hållbar utveckling

 • 25 års livslängd utan underhållskrav – enligt normen EN12753
 • kemikaliebeständig HD-PE
 • återvinningsbar
 • framställning fri från lösningsmedelsbaserade media

Tankmottagningsstation för kemikaliepåfyllning, av miljövänligt återvinningsbar HD-PE, för utomhusmontage.

En påfyllnadsstation från ProMinent, med rätt valda tillbehör, innebär säker påfyllning av kemikalie - med högsta säkerhet för människa och miljö!

Påfyllningsstation kundanpassas och kan bl a erhållas med:

 • lås
 • back- och avstängningsventil
 • spillvanna med dräneringsventil
 • tanknivåvisning
 • larmpanel med ljud och ljus, larm när nivån når överfyllnadsvakten i tanken
 • lokal nivådisplay, kopplad till tankens nivåmätare som ger tankbilsföraren information om tankens fyllnadsgrad
 • nöddusch
 • anslutning enl överenskommelse, ex vis tankbilsanslutning Camlock 2” - 3”, mejerikoppling 2" - 3", gänga 2" - 3" etc

Hållbar utveckling

 • 25 års livslängd utan underhållskrav – enligt normen EN12753
 • kemikaliebeständig HD-PE
 • återvinningsbar
 • framställning fri från lösningsmedelsbaserade media