Previous Article Next article Return to overview

Klorinator-/Membranelektrolys-/Saltelektrolys-aggregat

Egenproduktion av klor betyder slutet för att hälla kemiska produkter i din bassäng. Alla de stora olägenheter förknippade med denna metod (hälsa, ekologiskt, ekonomiskt m m) kommer att försvinnau. Du får dessutom enorma fördelar och överraskande synlig effekt på ditt vatten.

Klorinator-/Membranelektrolys-/Saltelektrolys-aggregat desinficerar bassängvatten, men kan även användas för kontinuerlig dosering i dricksvatten eller för industriell användning. Saltvattenklorering är dessutom det mest lämpliga system ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Det mest kostnadseffektiva och hälsosamma sättet att enkelt rent och kristallklart vatten.

Klorinatorsystemen Chlorinsitu, som använder saltelektrolysprincipen, är enhetligt uppbyggda och platsbesparande inbyggda i rigg. Med dessa utrustningar sker inte bara produktionen av klor utan även (mycket viktigt) kontroll, dosering och säkerheten i hela processen med kloranvändning. Utrustningarna levereras och är certifierade inom CE normerna.

Inline klorinatorsystemen SMCP kan producera från 100 g/h till 3 000 g/h, och är användarvänliga saltvattensystem med 1, 2 eller 4 elektrolysceller.

 

Print this page