• Utbildning

    Utbildad och kunnig personal ger er bättre doserflöde, mindre driftstopp, säkrare kemikaliehantering, bättre ekonomi och kvalité på er slutprodukt.

    Under utbildningen får ni bl a tips för uppbyggnad av ett dosersystem, riktlinjer för reservdelshantering samt
    produktkännedom via workshop. Er driftpersonal får lära sig utrustningen både i teori och praktik.

    Vi erbjuder utbildning för er personal inom områderna: Kemikaliehantering och Vattenbehandling