Previous Article Next article Return to overview
Nyhetsbrev nr 2 2009

Nyhetsbrev nr 2 2009

KLICKA HÄR FÖR FULLSTÄNDIGT NYHETSBREV I .pdf

VA-mässan 22-24 september 2009 - monter C11:51

I monter C11:51 på VA-mässan möts du som besökare av ett brett utbud och stort kunnande inom vatten-
reningsutrustning och kemikaliehantering. Vi på ProMinent har, under våra snart 50 år som aktörer på marknaden, stor erfarenhet inom desinfektion, oxidation, mätning och dosering.

Klordioxidaggregat för rening av små till stora vattenkvantiteter

Vår serie av klordioxidaggregat är ämnad för kontinuerlig behandling av små till stora vattenkvantiteter. Beroende på typ, kan mellan 5 g/h & 200 kg/h klordioxid produceras. Anläggningen är konstruerad för industriell drift och innehåller en mängd regler- och övervakningsfunktioner. De kan även styras med mätvärdesberoende signal.

Klorinatorsystem

För att ytterligare komplettera utbudet, av utrustning för miljövänlig desinficering inom industriell användning, utökade ProMinent Group år 2008 koncernen genom att köpa det holländska bolaget Van den Heuvel Watertechnologie bv.

PMSE_Klordioxid CDVcKlordioxid har givit tjänstemännen i Jokkmokk 19 års bakteriefri tjänst

Tjänstemännen i Jokkmokks kommun informerade sig om olika metoder för att ta kål på bakterier i dricksvattensystemet. Sedan valde de den effektivaste – ett klordioxidaggregat.ContainerEXPANDERA SMART!

Behöver ni ett nytt kemikalierum? Expandera smart genom den ekonomiska lösningen med att placera all vattenbehandling och kemikaliehantering i en container.Komplett mät- & reglerenhet

Att tillhandahålla rent dricksvatten är en stor global utmaning, de naturliga vattenresurser som kan användas som dricksvatten utan ytterligare behandling är mycket begränsade.

Membranfiltreringssystem

Inom vattenbehandling är membranfiltrering den teknik som har de lägsta driftkostnaderna för att ta bort partiklar och salter ur vattnet. Inom detta fält kan ProMinent erbjuda ett antal system med hög kvalitet.

PMSE_FlickanDesinfektion av vatten

Desinfektion av vatten är en central utmaning i det 21:a århundradet. Det gäller inte bara dricksvatten utan även grå- och produktionsvatten i industriella processer samt kylvatten och vatten i badanläggningar. Målet är alltid en miljövänlig desinfektion som samtidigt är både effektiv och kostnadseffektiv. ProMinent ger sina kunder fördelarna av att kunna få alla viktiga teknologier från en enda partner.


Lagringstankar upp till 70 m3

Vårt sortiment innehåller WHG-certifierade lagringstankar och invallningar, för såväl inom- som utomhus-installationer, med hög resistens mot de flesta kemikalier. Finns i standard eller kundanpassad form, om ex vis utrymmet kräver speciellt format.

Skivfilter Idrosid

Fördelen med IDROSID skivfilter, som arbetar med gravitation och vattenflöde utifrån och inåt, jämfört med andra skivfilter på marknaden är att hela filterytans storlek används då filtret är fullt nedsänkt i bassängen.

Print this page