Utrustning för kemikaliehantering och vattebehandling - allt från en leverantör!

ProMinent skall vara en pålitlig partner inom kemikaliehantering och vattenbehandling genom att erbjuda våra kunder såväl komponenter som system och service. Baserat på kompetens och innovativa produkter levererar vi kostnadseffektiva lösningar, med person- och driftsäkerhet i fokus, under hela livscykeln.

 

Doserpumpar

ProMinent erbjuder, med över 60 års erfarenhet, världens bredaste utbud av doserpumpar, inkl kringutrustning, i alla effektklasser och utförande. 

Det var, och fortfarande är, vårt mål att kunna erbjuda lösningar för hela kedjan inom kemikaliehanteringen. Att börja med lagring, sedan transport av kemikalie till doserpunkten, dosering med hjälp av doserpump och tillhörande mät- och reglerinstrument samt tillhörande sensorer/elektroder, upp till den punkt där kemikalien lämnar kundens anläggning via avloppsvattnet.
 
Även under de tuffaste förhållanden håller utrustningarna konstant hög prestanda. Och vad det gäller ekonomi är de nästintill oslagbara.

Doserpumpar, tillbehör och mätinstrument


Membrandoserpumpar


Slangpumpar


Kompletta dosersystem

Kundanpassade dosersystem

Polymerberedare

Transportpumpar

Lagringstankar och doserbehållare
 

 

Motordrivna- och processdoserpumpar för de flesta kapacitetsområden


Motordrivna doserpumpar


Process doserpumpar

 

Mät- och reglerinstrument samt tillhörande sensorer/elektroder


Mät- och reglerteknik


Sensorer / celler


Kompletta panelmonterad mät- och reglersystem
 

 

Vattenbehandling och desinfektion

Vatten betyder liv. För desinfektion av olika vattentyper finns olika lösningar, metoder och tekniker - var och en med sina specifika för- och nackdelar. ProMinent erbjuder flera desinfektionsteknologier, baserade på ca 60 års erfarenhet inom koncernen.Vilken teknik som är bäst lämpad för er applikation beror på många parametrar och begränsningar. Vid val av lämplig desinfektions- och oxidationsmetod, måste behov av och fördelar med de olika metoderna vägas in. En kombination av teknologier är oftast det som uppfyller de krav som finns beträffande oxidation- och desinfektion av vatten, med avseende på både vattenkvalité och ekonomi. ProMaqua® Smart Disinfection

Våra specialister kan - tack vare sin goda branschkunskap - utforma den optimala systemlösningen för just er applikation!

Desinfektion- och oxidationssystem samt membranfiltrering


UV-system


Ozon-system


Klordioxid-system

Electrolys-/Klorinator-system

Calcium Hypochlorite System ProCal

Membranfiltrerings-system

Gravitations-/Sandfiltrerings-system