Membranfiltreringssystem

Membranfiltreringssystem

Membranfiltrering är den övergripande benämningen för fyra olika porstorlekar av membrane (mikrofilter, ultrafilter, nanofilter samt Omvänd Osmos). I Sverige anses membranfiltrering vara nya teknik inom dricksvatten, men ProMinent har levererat membranfilter till vattenverk och industrin sedan mitten av 90-talet.

Fördelen med våra membranfilteranläggningar, förutom bredden från en och samma leverantör, är bl a att de är mycket kompakta och endast kräver 5-10% utrymme gentemot sandfilter samt ultrafiltrets säkerhet med avskiljning av ex vis bakterier, parasiter och virus. Med mindre porstorlek, motsvarande nanfiltrering och omvänd osmos, reduceras även färg och bekämpningsmedelsrester BAM.

Inom industrin gör vi om avloppsvatten till process och sköljvatten med hjälp av membranfiltrering.

Membranfiltrering är en fysikalisk procedur för partiavskiljning med hjälp av semipermeabla membran. 4 olika tekniker används, beroende på storleken på de partiklar som skall avskiljas:

Följande sammanställning visar typiska gränsvärden för de olika teknikerna:

 

  Mikrofiltrering Ultrafiltrering  Nanofiltrering

Omvänd Osmos

Partikel- storlek

> 0.1 µm

> 500 000 Da

0.1 - 0.01 µm 

1 000 - 500 000 Da

 0.01 - 0.001 µm

100 - 1 000 Da

< 0.001 µm

< 100 Da

Partikel-typer

uppslammande partiklar,

kollodial grumling,

oljeemulsioner

makromolekyler,

bakterier, celler, virus, proteiner 

Mikromolekylära organiska föreningar Joner

PMSE

Inom dessa tekniker har ProMinent specialiserat sig på anläggningar för nanofiltrering och omvänd osmos. ProMinent-specialister med detaljerad branschkännedom har inte bara kapacitet för att komponera den optimala anläggningen för varje specifik applikation utan kan även erbjuda kompletta lösningar för vattenbehandling ur ProMinents omfattande produktsortiment och allt detta från en och samma leverantör.

Print this page