Mätparametrar

Mätparametrar

Med vårt breda elektrodprogram för mätning av pH, redox och fluorider finns elektroder som passar de flesta applikationer från låg konduktivitet till mycket förorenat vatten samt låga och höga temperaturer.

Exakt mätning i realtid!

 • pH
 • Redox/ORP
 • Konduktivitet
 • Klor
 • Klordioxid
 • Klorit
 • Brom
 • Ozon
 • Syre
 • Väteperoxid
 • Perättiksyra
 • Fluorid
 • Temperatur

Effektiv processtyrning och samtidigt hög processäkerhet kräver exakt och tillförlitlig mätning och reglering av mätvärdet i realtid. Vi uppfyller dessa höga krav tack vare ett brett utbud av komponenter för kundanpassade och säkra lösningar.

Flera mätvariabler - en teknologi. Mätinstrumenten tar emot data från ett brett sortiment av elektroder. liksom för pH, redox, konduktivitet och klor, finns även elektroder tillgängliga för klordioxid, klorit, ozon, väteperoxid och andra parametrar.

Dom viktigaste mätparametrarna i vattenrening innefattar av tre mätmetoder: potentiometri (pH, redox, fluor), amperometri(desinfektanter) och konduktivitet (salthalt, alkalinitet, syror).

För varje parameter finns specialiserade sensorer som korrekt och tillförlitlig ger mätvärden på ett sätt som är specifikt för applikationen i realtid för process övervakning eller reglering. Sensorerna kan integreras optimalt med ProMinent® reglerkrets tillsammans med regulator och transmitter. Olika kopplingar möjliggör integration i den specifika processen.

Manuella mätinstrument kan användas för mobil mätning av olika parametrar och för snabb, säker kalibrering av mätsystem. Komplett, panel-monterade mätstationer har optimerats för olika parametrar i tillämpningar för dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten. De kan installeras snabbt som kompletta plug & moduler.

Print this page