Mät- och reglerteknik

Mät- och reglerteknik

Vi brukar beskriva dosering och mätning av flytande media som "Intelligent dosering". Användandet av rätt mät- och reglerteknik är avgörande för att optimera hanteringen av flytande media och mätning av vatten.

Att använda rätt mät- och reglerteknik för mätning av vatten säkerställer en rad fördelar vid dosering av flytande kemikalier:

 • Ökad processäkerhet
 • Effektivare processuppföljning (t ex höjning av produktkvalitet) 
 • Kostnadsbesparingar beträffande doserkemikalier 
 • Kostnadsbesparingar för deponering av spillvatten
 • Lätt tolkade mätdata i realtid

Våra produktfamiljer inom mät- och reglerteknik erbjuder ett komplett produktspektrum optimalt anpassat till Era doserapplikationer. 

Elektroder

Ett rikhaltigt sortiment av elektroder möjliggör exakt registrering av koncentrationer vid så gott som alla viktiga doserapplikationer.

Vi erbjuder elektroder för följande mätstorheter:

 • pH
 • Redox
 • Klor
 • Konduktivitet (induktiv och konduktiv)
 • Klordioxid 
 • Klorit 
 • Brom
 • Ozon
 • Väteperoxid
 • Perättiksyra 
 • Fluor
 • Syrgaskoncentration i vatten
 • Temperatur

Ett stort urval armaturer och kopplingar medger skräddarsydd och enkel anpassning av elektroderna till Era processer för mätning av vatten. Installation av elektroder kan ske enligt följande:

 • I en bypassledning till processvattnets huvudström 
 • I ett dykrör för behållare eller rännor
 • Direkt i rörledningar

Vi erbjuder motsvarande armaturtyper enligt nedan:

 • Genomflödesgivare (In-line)
 • Dykrör
 • Växlingsarmatur (Omkopplingsarmatur) 
 • Adapter

Mät- och reglerutrustning

Vi erbjuder mätinstrument och reglerutrustningar anpassade till Er speciella doserapplikation i snävt avgränsade komplexitetsklasser för mätning av vatten. Dessa börjar med enkel omvandling av mätsignalen för vidarebefordran till en central PLC-utrustning, vidare med kalibrering av mätutrustning med indikering av mätvärde, upp till integrering av reglerutrustningar vilka i sin tur redan är designade för enkla eller komplexa regleruppgifter. Integrering av reglerkretsen i ett bussystem kan ske med våra komponenter för PROFIBUS®-DP och CANopen-Bus.

Reglerenheter

 • 1-kanals: D1C
 • 2-kanals: D2C
 • Flerkanals: Dulcomarin II

Mätomvandlare

 • Anpassningsbar, med display: DMT
 • pH-omvandlare: PH V1
 • T-omvandlare: Pt 100 V1
 • Redox omvandlare: RH V1

Utöver separata komponenter erbjuder vi kompletta monterade mätstationer för några mätstorheter. Ett omfångsrikt tillbehörs- och reservdelssortiment står till Ert förfogande, även för äldre komponenter flera år efter driftsättning, vilket tryggar tillförlitlig vård och underhåll av Er mätutrustning.

Print this pageForward this page