Mät- och reglerteknik

Mät- och reglerteknik

Vi brukar beskriva dosering och mätning av flytande media som ”Intelligent dosering”. Användandet av rätt mät- och reglerteknik är avgörande för att optimera hanteringen av kemikalier.

Våra produktfamiljer inom mät- och reglerteknik erbjuder ett komplett produktspektrum optimalt anpassat till era doserapplikationer och kan kombineras med de flesta förekommande elektroder och sensorer på marknaden.

Att använda rätt mät- och reglerteknik för mätning av media säkerställer en rad fördelar vid dosering av flytande kemikalier:

  • Ökad processäkerhet
  • Effektivare processuppföljning (t ex höjning av produktkvalitet)
  • Kostnadsbesparingar beträffande kemikalieförbrukning
  • Kostnadsbesparingar för deponering av spillvatten
  • Lätt-tolkade mätdata i realtid

Mätinstrument

På ProMinents mätinstrument DULCOMETER® lämnas 24 månaders materialgaranti.

Elektroder

Vi erbjuder ett brett sensorprogram som ersätter traditionella analysatorer, vilket innebär ingen kontinuerlig förbrukning av buffertlösningar. Även momentet och risken med spill och analys med felvisningar försvinner.

Våra elektroder och sensorer passar i de flesta applikationer från låg konduktivitet till mycket förorenat vatten samt låga och höga temperaturer. Klarar även sulfidrika vatten som normalt förgiftar traditionella elektroder och vatten med föerkomst av florvätesyra vilket normalt etsar elektrodglaset.

Utbudet av konduktivitetselektroder är brett och finns för alla tänkbara applikationer, ex vis vid kontroll av C.I.P och fasvattenseparation.

Alla ProMinents elektroder levereras med smart skydds- och förvaringsbehållare med fot, som har nyckelfäste för att lossa elektrod ur process samt kan användas som kalibreringsbehållare. Tack vare att elektroden förvaras i kapseln torkar den inte, vilket innebär lång lagringstid med bibehållen funktion.

De flesta elektroder kan förses med en 2-trådstransmitter utan display som enkelt kombineras med befintligt styrsystem - DULCOMETER® Stavtransmitter

pH-elektrod tillsammanss med mätinstrumentet DULCOMETER® dialog DAC har man kontinuerlig kabelbrotts- och glasbrottsavkänning.

TIPS!
För smutsigt mätmedia, högre temperaturer och tryck finns vår elektrod PHER 112 SE - en elektrod för de flesta applikationer! Lämpar sig även för t ex kommuner som vill använda samma elektrod på både renvatten och avloppsvatten.

För mätning av klor utan reagenser

En- eller tvåkanalsregulatorn DULCOMETER® dialog DAC klarar av att mäta upp till 14 olika mätvariabler och har utvecklats speciellt för kontinuerlig mätning och reglering av de parametrar som behövs för vattenrening.

PMSE_Varför mätinstrument dialog DAC med CTE klorcell?

  • Dulcometer® dialog Dac är en mätare för bl a klor som ger ca 8-10 000,- lägre kostnad/år eftersom inget reagensbyte görs (normalt ca 10-12 ggr/år)
  • Ger tillförlitligare värde då mätcellen CTE inte störs av humus.
  • Innebär även minskat underhåll/år då inget reagens- och slangbyte, med tillhörande kalibrering, samt ingen rengöring av optik behövs (ett membranbyte/år är lämpligt).
  • Instrumentet ger larm utan fördröjning vid överdosering av klor och mätvattenbrist.

Instrumentet Dialog DAC kan självklart även kombineras med andra mätparametrar.

PMSE_DGMaFlexibel elektrodarmatur till er applikation!

Våra moduluppbyggda DGMa-elektrodarmaturer kan utrustas med förfilter samt flödesvakt, innehåller liten volym för snabbt utbyte av mätmedia och kan enkelt demonteras för manuell rengöring. Standardanslutning är 8x5 mm, men går även att få med andra slangdimensioner.

Print this pageForward this page