Kompletta dosersystem för vattenbehandling och kemikaliehantering

Kompletta dosersystem för vattenbehandling och kemikaliehantering

Kemikaliehantering med säkerhet utöver det vanliga!

Ökad effektivitet, doserkvalité, personal- och processäkerhet - skyddsombudens favorit!

I över 50 år har ProMinent levererat doserutrustning. Många väljer oss för hög kvalité och för att vara säkra på att få ett väl fungerande och pålitligt system. Ett övergripande ansvar för att helheten blir rätt, det är tanken bakom ProMinents kompletta doser-, mät- och spädsystem för vattenbehandling och/eller kemikaliehantering, som levereras med CE-märkning och riskanalys.

Vi på ProMinent anser att varje kemikaliedosering med skarpa kemikalier förtjänar en genomtänkt lösning!

Ökad effektivitet, doserkvalité, personal- och processäkerhet - skyddsombudens favorit!

Vid dosering av kemikalier som lut, saltsyra, klor, järnklorid m fl, kan okontrollerat läckage vid ledningssprängning, kvarvarande tryck vid  service eller onödigt kladd på händer vid kalibrering etc få allvarliga konsekvenser. Ex vis produktionsstopp eller i värsta fall brännskador på hud eller nedsatt syn.

En genomtänkt kemikaliehanteringslösning kan byggas på plats av en entreprenör, men det blir kvalitetssäkrat och billigare om det görs av oss med lång erfarenhet. Med ett komplett system behöver ni, eller entreprenören, endast montera den nyckelfärdiga enheten, maskinen, på plats och koppla in det på in-/utgångar. Här sparas mycket av merkostnaden snabbt in! Det kompletta systemet eliminerar även risken att lösa delar monteras felaktigt. Något som kan bli kostsamt och innebära säkerhetsrisk för både produktion och personal.

Vi fokuserar på säker kemikaliehantering, att maskindirektivet följs samt att riskanalys faktiskt utförs. Våra kompletta system kommer med CE-märkning och ris­kanalys. Före leverans gör vi funktionstest och provtryckning av utrustningen - allt för att garantera ett väl fungerande och säkert system.

Tillsammans med er kommer vi effektivt att finna ut om några av våra godkända standard-, industri-, eller uppgifts-specifikalösningar kan användas, eller om ett specialdesignat system för ert speciella behov utgör ett bättre alternativ.

CE-märkt dosersystem - enligt Maskindirektivet 2006/42/EG - ger er som kund många fördelar:

  • En komplett enhet (maskin) enl Maskindirektivet 2006/42/EG.

  • Vi utför riskanalys och ufärdar komplett dokumentation (enl Maskindirektivet).

  • Stänksskydd & spillvanna (spilltråg) - för skydd av operatör/utrustning från inre/yttre åverkan.

  • Nödstopp - placerat åtskilt från pump.

  • Möjlighet till tryckavlastning av ledning, innan service, samt kulventil för isolering av pump, vid service.

  • Överströmningsventil för skydd mot ledningssprängning.

  • Kalibreringsrör med trevägsventil - för drift/ kalibreringsläge. Fylls på från doserpump utan att operatör behöver hantera kemikalie.

  • Möjlighet att ansluta vatten/tryckluft för urspolning av dosersystem.

  • God belysning för att underlätta service & inspektion.

 

BILDEXEMPEL

 

 

Komplett dosersystem Atex klassatSkåp tank invallningStålriggStandardskåpDoser &mätskåpKompletta system

 

 
KEMIKALIERUM

 

Varför inte ta ett helhetsgrepp av er kemikaliehantering och låt oss på ProMinent leverera ett CE-märkt och skräddarsytt kemikalierum - i en container. Ett mycket prisvärt sätt att bygga ut och modernisera all mottagning, lagring och dosering av kemikalier.

 

Container     Container Komplett kemikalierum

 

Läs mer om våra kompletta system

Läs mer om CE-märkning på Swedish Strandards Institute

Läs om Maskindirektivet på Swedish Standards Institute

Läs "Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG

 

 

Print this page