Vattenavhärdare och vattenfilter

Vattenavhärdare och vattenfilter

Vatten är i ständig omsättning i naturen. Regnvatten silar sig genom marken och kommer då i kontakt med bl a mineraler och annat naturligt och artificiellt material. Under denna resa kommer därför olika fasta och lösta organiskt och oorganiska ämnen in i vattnet. Här finns behov av vattenavhärdare och/eller vattenfilter.

Detta är ämnen som kan ge upphov till skador vid vattenanvändning, därför bör de tas bort. ProMinents vattenavhärdare och vattenfilter erbjuder lösning för just det här problemet.

Utrustnings typKontroll typOperations typ Konstruktions typ
Applikation Tids kontrollVolym kontroll Inter- mittentConti- nuous Simp- lex Dup- lex Trip- lexQuad- plex
DMEa MDL Domesticvatten-avhärdare
DMEa
ZGE
vatten-avhärdare
DMEa
WZE
vatten-avhärdare
DMEa
WZD
vatten-avhärdare
DMEa
WZT
vatten-avhärdare
DMEa
WZQ
vatten-avhärdare
DMEb
RC WZE
vatten-avhärdare

DMEb
RC WZD

vatten-avhärdare
DMEb RC Domesticvatten-avhärdare 
KFsandfilter 
AK aktivt kolfilter
FeMnjärn och manganfilter
DULCOFILT®skyddsfilter

Print this page