Brett utbud av doserpumpar

 • Membrandoserpump

  Membrandoserpumpar (membranpumpar)

  Magnetdrivna membranpumpar: upp till 75 l/h. Som världsmarknadsledande för magnetdrivna doserpumpar är ProMinent lika övertygande när det gäller medel- och högtryckspumpar. För dig som användare erbjuder våra doserpumpar ett antal attraktiva och tidsbesparande egenskaper, bl a samma front, tangenter och styrmöjligheter. Lär du dig en pumptyp, så klarar du enkelt alla de övriga från oss. Frekvensstyrning med puls eller mA startas enkelt genom kabel-anslutning till pumpens front, så inget behov av separat frekvensomriktare finns. På ProMinent doserpumpars drivenheter lämnas 24 månaders materialgaranti.

  För mer information om våra membrandoserpumpar

 • Motordrivna doserpumpar

  Motordrivna doserpumpar

  ProMinents motordrivna doserpumpar tar vid där flödena blir så stora att det inte längre är optimalt med magnetdriven driftkälla. Säkerhet är ett nyckelbegrepp hos Sigma-serien. Alla pumpar är standardutrustade med dubbla DEVELOPAN® membran. Mellanrummet mellan dessa kontrolleras av en sensor vilken omedelbart indikerar om ett membran gått sönder. Du kan knappast önska dig bättre säkerhet!

  För mer information om våra motordrivna-doserpumpar

 • Processdoserpumpar

  Processdoserpumpar

  I vårt processdoserpumps-sortiment finns allt ifrån enklare pumpar som tillverkas i större volymer till extremt anpassade pumpar som konstruerats för att till 100 % stämma med kundens behov i en mycket speciell applikation. Processdoserpumpar används i alla anläggningar där korrosiva, giftiga och eldfarliga vätskor doseras under mycket höga tryck och extrema temperaturer. De används t ex i kemisk- och petrokemisk industri, raffinaderier såväl som i olje- och gasproduktion eller som special-doserpumpar i processindustrin.

  För mer information om våra process-doserpumpar