Ozon System

Ozon Aggregat

Ozon Aggregat

Ozon har ett ovanligt stort mikrobiologiskt verkningsgrads spektrum. Rätt installerad, har den en snabb och effektiv verkan på nästan alla kända bakterier, virus och andra mikroorganismer. Dessutom så bryts ozon ner till syre och lämnar inte några restprodukter. Tack vare det har den en hög effektivitet och är ett miljövänligt alternativ till desinfektion, som även passar för att få bort spår av järn och mangan i dricksvatten. Typiska områden för behandling med Ozon är: Vattenbehandling inom simbassänger, dricks- och kylvattenbehandling, vattenbehandling inom bryggeriindustrin samt vattenhantering i djurparker och akvarier.