Lösningar för era applikationer – Skräddarsydda och kompletta

Lösningar för era applikationer – Skräddarsydda och kompletta

Vill ni optimera eller automatisera en befintlig applikation för att reducera t ex kemikalieförbrukning? Eller söker ni en möjlighet att neutralisera spillvatten i överrensstämmelse med miljölagens krav, automatiserad och inkluderande ett mätvärdesprotokoll? Eller vill ni dosera kemikalier mycket noggrant i en komplex process och styra och övervaka detta förlopp med en överordnad PLC? Ni söker i alla händelser något mera än "bara" en doserpump, en sensor, en reglerutrustning eller ett klordioxidsystem. Då kan vi hjälpa er!

Om ni söker en optimal lösning för er tillämpning räcker det inte med att enbart välja "rätt" komponenter till exempel doserpump, sensor eller styrenhet. Det är dessutom nödvändigt att anpassa och finjustera alla komponenter och deras interagerande för att erhålla bästa möjliga totallösning. Det skulle vara ett nöje för oss att hjälpa er med detta!

Om ni är intresserade av någon av våra många produkter är denna ofta "bara" en förutsättning för en funktion. Ni avser i själva verket att rekonstruera, optimera eller automatisera en process, det må vara neutralisering av spillvatten, desinficering av dricksvatten eller dosering av korrosionshämmare i ett kylsystem, för att nämna några få. Med över 45 års erfarenhet inom områdena hantering av flytande media och vattenbehandling, kan vi erbjuda er mycket mera än bara separata produkter, vi erbjuder kompletta dosersystem.

Tillämpningarna kan vara mycket komplexa. Ett stort antal möjliga interaktioner mellan ingående komponenter t ex doserpumpar, sensorer, mät- och reglerenheter och speciellt den hydrauliska designen på ledningarna kommer att bestämma kvalitén och effektiviteten för en applikation.

För att erhålla ett idealiskt resultat i en applikation handlar det inte enbart om att välja rätt komponenter enligt deras respektive egenskaper såsom mottryck, flödeskapacitet, temperatur, mätområde och kemisk beständighet. För att säkerställa bästa möjliga lösning måsta alla ingående komponenter anpassas och finjusteras, anslutas till varandra och, i förekommande fall, till en överordnad reglerutrustning. Dessutom måste hänsyn tas till eventuell negativ påverkan från och på omgivningen. 

Det är därför som våra specialister inte enbart är produktspecialister utan även har nödvändiga kunskaper inom hydrokemi, hydraulik, mät- och reglerteknik, mikrobiologi och övriga berörda områden för att lösa eventuella problem med era applikationer.

Era fördelar: En enda samarbetspartner som erbjuder kompletta lösningar från egna resurser och vid behov även inkluderande montering och driftsättning. Det finns inget bättre sätt! Besök vår webbplats och klicka er fram till er speciella tillämpning.

Print this page