CIP -

CIP - "Cleaning In Place"

Optimal hygien är en förutsättning i dryckesindustrin för att säkerställa hög kvalitet och lång hållbarhet för slutprodukten, oavsett om anläggningen producerar öl, läsk, mineralvatten / bordsvatten, fruktjuicer, vin eller mousserande vin. Lagen kräver optimerad design-specifik rengöring för alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel och drycker. Detta gör CIP-rengöring (Cleaning In Place) ett måste!

De tre metoder som används i CIP-processen är hygieniska, effektiva och säkra!

De desinfektionsmedel som krävs för detta ändamål kan skapas med hjälp av en klordioxidanläggning från vår serie CDVc, en ozongenerator från OZONFILT®-sortimentet eller med ett elektrolys-system från serien DULCO®Lyse.

Effektiv och miljövänlig

Ozon-systemet OZONFILT® är utformade för effektivt genomförande av miljövänliga CIP-desinfektion. CIP-desinficering kan även göras på ett miljövänligt, effektivt och kostnadsbesparande sätt med hjälp av klordioxid eller ECA (elektrokemiskt aktiverat) vatten. Klordioxidsystemet Bello Zon® CDVc eller elektrolyssystem DULCO® Lyse har särskilt skapats för detta ändamål.

Vi har arbetat för ledande drycktillverkare och deras binäringar i årtionden. Detta innebär att processoptimering inte bara är ett slagord för oss, det är en del av vår dagliga rutin. Vår desinfektionsteknik är en garanti för högsta möjliga effektivitet, kvalitet, tillförlitlighet och produktsäkerhet  för din verksamhet!

Fördelar med Smarta Desinfektion i CIP

  • Låg påverkan - Extremt låg belastning av avloppsvatten
  • Lägre kostnad - Energisparande, minimalt behov av varmvatten
  • Hög effektivitet - Optimerad rengöring och desinfektion

 

 

CIP - "Cleaning In Place" med ozon

Som en av de starkaste oxidationsmedel och mest effektiva vattenbiocids-behandling, erbjuder ozon en effektiv barriär mot mikroorganismer som annars skulle förbli svårare att bekämpa.

Den extremt höga effektiviteten av ozon i vatten och på ytor garanterar en snabb och säker desinfektion. Den är också lämplig för samtidig borttagning av oönskade föroreningar. Dessutom fungerar det som oxidationsmedel på många oönskade vattenföroreningar. Den avgörande fördelen är att ozon är rester, som också, utan att det bildas oönskade biprodukter, bryts ner i ämnet det en gång var framställt av, d v s syre. Ozonsystemet OZONFILT® ger dig möjlighet att utnyttja dessa förmåner med effektivt och miljövänligt CIP desinfektion.

 

Föredelar med "Smart Desinfektion" via ozon i CIP

  • Låg påverkan - Fri från restsubstanser
  • Lägre kostnad - Kemikaliefri desinfektion
  • Hög effektivitet - Utmärkt desinfektionsverkan

Print this page