Rederier och varv

Rederier och varv

På kryssningsfartyg och färjor måste många åtgärder vidtas då det gäller vattebehandling: dricksvatten och avloppsvattenbehandling, badvattenbehandling (simbassänger, bubbelpooler, avkylningsbassänger efter bastubad etc), (kylvatten för fartygets framdrivning). För dessa ändamål har ProMinent ett brett utbud av mät-, regler- och doserutrustningar.

Stora skepp kan försörja sig själva med dricksvatten. För att göra det är de utrustade med omvänd osmosutrustning, som omvandlar i princip odrickbart vatten, t ex saltvatten, till dricksvatten genom att avsalta det ohälsosamma havsvattnet. Skepp kan hämta havsvatten utanför en 15 mile zon (24 km). 

Innan saltvattnet når den omvända osmosutrustningen desinficeras det med klor och lagras sedan i tankar. Omedelbart före avsaltningen, måste kloret i havsvattnet tas bort, så att de känsliga membranen i den omvända osmosutrustningen inte tar skada. Så snart vattnet är avsaltat, kloreras det igen och lagras i stora tankar för senare användning. Kravet på vattnet beror mycket på tiden på dagen.

Både vid kloreringen och borttagningen av kloret, (med natriumhydrosulfit) bestäms de önskade vattenvärdena med hjälp av ProMinents mät och reglerteknik. ProMinents doserpumpar och kompletta dosersystem klarar dosering av olika kemikalier.

En annan möjlighet för att tillhandahålla dricksvatten är via stora bunkertankar i hamnar. Skeppens vattentankar fylls via ett slangsystem med vatten från de kommunala vattennätet. För att sterilt vatten även då skall garanteras, tillsätts innan vattnet pumpas in i båtens tankar, klor i anpassade mängder till volymen vatten. Även detta sker med ProMinents doserpumpar eller dosersystem. ProMinents mät- och reglerteknik följer upp, kontrollerar och registrerar alla värden.

Utöver dricksvattenbehandling förekommer många andra vattenbehandlingsbehov på ett skepp:

  • Avloppsvattenbehandling
  • Badvattenbehandling (Badbassänger, bubbelpooler, avkylningsbassänger efter bastubad etc)
  • Driftsvattenbehandling (kylvatten för framdrivningsutrustning och då det behövs hetvattenförsörjning) 

Även här är ProMinent, med deras stora erfarenhet, redo att möta alla önskemål ni kan ha beträffande rätt dosering. mät- och reglerteknik.

Print this page