Kemisk Industri

Kemisk Industri

Kraven på den kemiska industrin när det gäller processäkerhet och miljöskydd ökar ständigt. ProMinent, med sitt stora produktionssortiment och sin kunskap och erfarenhet inom området, är en tillförlitlig partner som kan erbjuda individuella, korrekta lösningar.

Processdoserpumpar ur Orlita serien Mfs, Mhs, PS och DR är specialdesignade för kontrollerad dosering av särskilt kritiska media i den kemiska processtekniken. Ofta doseras vätskor av nedanstående typer:

  • Brännbara
  • Giftiga
  • Med partiklar
  • Värdefulla

 

Fördelar med våra doserpumpar

  • Hög driftsäkerhet och tillgänglighet
  • Mycket noggrann dosering tack vare mycket strängt reglerade trycksteg
  • Lång livslängd på membran/kolvar
  • Lufttät doserenhet (serierna MfS, MhS)
  • Självsmörjande även vid höga suglyft 

 

Användningsområden i kemisk industri

Process Step ProMinent Produkter och System

Polymer produktion

Dosering av vinylacetat

Metall-Membran-Doser Pump,

Typ MhS tryckområde 150 bar

dosering av metylmetaakrylat

PTFE-Membran-Doser Pump,

Typ MfS tryckområde 400 bar 

Dosering av vinylklorid

PTFE-Membran-Doser Pump,

Typ MfS tryckområde 5 bar 

Peroxide-katalys-dosering under

polyetylen produktion

Metall-Membran-Doser Pump,

Typ MhS tryckområde 3000 bar

Kemisk produktion i allmänhet

Dosering av urea lösningar

Doserpump, Typ DR15

Dosering av vatten+aceton+fenol

Doserpump, Typ MfS 15 (enl API 675)

Dosering av ammoniak/aminer

Doserpump, Typ MhS 15 (400 bar)

Dosering av flytande brom

Doserpump, Typ MfS 15

Dosering av metanol

Doserpump, Typ MfS 30 (enl API 675)

Dosering av flytande gas

Doserpump, Typ MhS 15 (Tem. -40°C)

Dosering av flytande CO2:

Doserpump, Typ MhS 80 (vid 1 000 bar)

Laboratorier tillämpning

Dosering av vatten+toluen+cyklohexan

Doserpump, Typ MhS 15

Dosering av heptan

Doserpump, Typ MhS 15 (vid 60 bar)

Dosering av starkt frätande lösningar

Doserpump, Typ DR15

Print this page