Vattenbehandling på Djurparker

Vattenbehandling på Djurparker

Hälsosamt livsutrymme för fiskar och andra vattendjur på djurparker kräver tillförlitlig och modern vattenbearbetning av såväl salt som färsk vatten.

ProMinents Ozone-System OZONFILT® och Bono Zon® tillsammans med DULCOMETER® mät- och reglerteknologi samt DULCOTEST® elektroder, plus DULCODES UV-System, är basen för ett optimalt finstämt filter och desinficeringssystem för vattenbearbetning på djurparker.

Fördelar

  • Hög effektivitet trots låga kemiska koncentrationer 
  • Kristallklart vatten tack vare mikroflockningseffekt av ozonet 
  • Minskad risk för sjukdomar genom kemikaliefri UV-Desinfektion 
  • Friska djur 
  • Begeistrade besökare

I de flesta fall används ozon som ett tillägg till normala reningssystem (avskiljning, sand- och aktivt kolfiltrering). Det behöver inte sägas att vi naturligtvis även tillhandahåller nödvändiga tillsatspumpar, så väl som mätinstrument, elektroder och reglerutrustning. Allt på ett ställe då man handlar hos ProMinent.

För högsta säkerhet mot infektioner hos de känsliga djuren såväl som skydd mot algpåväxt i bassängerna, kan det behandlade akvarievattnet desinficeras ytterligare med hjälp av UV-strålning.

För vissa akvarier måste alla komponenter som ingår i vattenreningskedjan, tillverkas av speciell plast för att förhindra att djurens känsliga ekologiska organ skadas.

Print this page