• Dricksvatten - ett livsmedel som kräver hög klass

  Dricksvattnet, vårt viktigaste livsmedel, som lämnar vattenverket har en resa till konsumenten som är kantat av svårigheter. I distributionen från råvattentäkt till tappkran måste vattnet ha en genomtänkt behandlingskedja av desinfektions- och oxidations-system - vilket förutsätter att man har en helhetssyn.

  Detta påpekas tydligt av Världshälsoorganisationen WHO, som även pekar på begränsningarna i att uteslutande förlita sig på provtagning av färdigproducerat dricksvatten, så kallad efterkontroll, för att garantera ett säkert dricksvatten till kon­sumenterna (WHO, 2008).

  PMSE_- De metoder som är rimligt effektiva, ekonomiska och fortfarande hanterbara är för närvarande en ganska begränsad mängd barriärer, säger Bengt Ottefjäll, teknisk chef på ProMinent. Kort summerat kan man dela in dessa i antingen kemisk-behandling som klor, klordioxid, ozon eller fysisk-behandling som UV och membranfiltrering.

  - Det gamla sättet med klor i rätt höga nivåer och eventuell efterklorering på nätet har klara nackdelar, både för personal och konsument, flikar Mats Moëll in, säljare på ProMinent med inriktning på Vattenbehandling.

  - Nutidens metodik fokuserar på hållbar utveckling och tar hänsyn till båda hälsa och miljö. Det mest grundläggande är att rena vattnet innan desinficeringen, informerar han, och tycker man kan likna det med; Man spritar ju inte smutsiga händer, man tvättar dom först!

  Rening av råvatten

  PMSE_- Ofta används råvatten som t ex yt- eller sandfiltrerat-vatten som innehåller bakteriologiska orenheter i processer för framtagning av dricksvatten, förklarar Mats. Desinficering är här en absolut nödvändighet!

  Valet av metod för att erhålla högsta möjliga mikrobiologiska säkerhet och lägsta risk för oönskade biprodukter vid desinficering är inte självklart.

  - Alla de kemiska- och fysiska-barriärer Bengt nämnt tidigare för desinfektion är effektiva var och en för sig eller tillsammans för ett förstklassigt dricksvatten, konstaterar Mats.

  Vid UV-desinficering utsätts vattnet som skall behandlas för kortvågigt ultraviolett ljus. En effektiv bakteriedödare som inte förändrar vattnets kvalitet men inte ger någon depoteffekt i ledningsnätet.

  Klordioxid är ett annat desinfektionsmedel vars effekt är starkare än klor och framför allt oberoende av vattnets pH-värde. Tack vare sina kemiska kvalitéer lämnar det heller inte några klorbiprodukter. Den längre halveringstiden hjälper till att bilda en bättre depoteffekt i det behandlade vattnet. För dricksvatten skall minimum en överskottskoncentration av 0,05 mg/l klordioxid erhållas vid en reaktionstid av minst 15 minuter.

  - Både UV-strålning och klordioxid är två bra alternativ för att bekämpa parasiter i vårt svenska vatten, som ex vis Cryptosporidium eller Giardia, menar Mats. Och tittar vi på behandling av oorganiska ämnen som ex vis PFOS som är på tapeten just nu, fortsätter han, så kan de enkelt reduceras eller helt tas bort med hjälp av Omvänd Osmos som är en membranfiltreringsmetod.

  Biofilm i rörnätet

  PMSE_Kvalitén på det dricksvatten som lämnar vattenverket och transporteras via det ofta långa och snåriga ledningsnätet är en utmaning. Resultaten är tydliga; allt från måttlig förorening av biofilm eller grundvatten-inläckage till katastrofala inläckage av avloppsvatten i ledningsnäten - bakterier och cryptosporidium tar chansen!

  På VA-mässan i Jönköping i år hölls ett seminarie om "Lösningar för säkert dricksvatten". Där bl a Bengt Ottefjäll höll ett föredrag om just desinfektion i ledningsnätet.

  - Man kan få en tillväxt beroende på att råvatten-kvalitén skiftar och ger en hög bakteriell aktivitet, upplyser Bengt. På så sätt ställs ibland högre krav på desinfektionsmetoden än man har kapacitet för. Det kan medföra att den överhuvudtaget inte klarar att bekämpa de mikro-organismer som uppträder, menar han.

  - Men kategoriskt, trots alla rapporter om hur man ska tänka på att upprätthålla vattenkvalitén, tar helhetstänket allt som oftast stopp efter vattenverket. Fortsättningen, som är ledningsnätet, nämns inte.

  I ex vis MRA (Modellverktyg för svenska vattenverk) nämns inte eventuella risker eller problem med nätet nedströms. Problemet med biofilm bestående av mikro-organismer och extracellulära substanser, ofta mucilaginuös eller fungoid, är bl a att Legionella bosätter sig i biofilm och förökar sig där ex vis i amöbor samt att biofilm är extremt resistent mot desinfektanter.

  - Det finns lite olika metoder att använda för att bekämpa Legionella i biofilm, säger Bengt. Bl a har det visat sig att uppvärmning av ledningssystemet till >60°C är en enkel och effektiv metod, men innebär hög energiförbrukning, risk för skållning vid tappstället och är vid långa ledningar knappast utförbart.

  Studier har visat att klordioxid är den desinfektionsmetod som visat bäst resultat för nedbrytning av biofilm i ledningsnät.

  - Klordioxid genereras på plats, har hög desinfektionseffekt oberoende av pH-värde och därmed skydd mot återinfektion, säger Bengt. Dricksvattnet som tappas luktar och smakar inget och risken för korrosion är även mindre än med klor.

  Läs mer / Länkar:

  Svenskt Vattens hemsida: MRA - Mikrobiologisk Risk Analys

  World Health Organizations hemsida: WHO 2008

  ProMinents hemsida: Rening av PFOS

  ProMinents hemsida: Desinfektionsutrustning

  ProMinents hemsida: Membranfiltrering

  ProMinents hemsida: Legionella-skydd

  ProMinents hemsida: Biofilm - grogrund för Legionella

   

   

 • Nyhetsbrev nr 2 2014

  Fokus på HELHETEN
  Allt för desinfektion och oxidation - från en och samma leverantör

  PMSE

  Klicka här för lågupplöst nyhetsbrev i .pdf format

   

   

  * Global utmaning - försörjning av dricksvatten

  * Installation på Möndals Vattenverk

  * Lokal tillverkning av klor med salt

  * Björn Ulvaeus dricker källvatten från Bollebygd

  * Desinfektion och Oxidation - med ProMinent

  * Möt vår innesäljare Liliane

  * Några röster från våra kunder

  * Helhetstänk ger smartare lösning

  * Bada norr om poolcirkeln

  * Vägledning för UV-ljus

   

 • Norska dotterbolag fusioneras fr o m 1/1 2014

  SE_KM dahl logoProMinent Norge AS och KM Dahl AS är två 100 %-igt ägda dotterbolag till ProMinent Doserteknik AB i Sverige. ProMinent Norge grundades 2009 och KM Dahl förvärvades 2010.

  Vår affärsmodell bygger på enkelhet och kundfokus med målet att det ska vara lätt att göra affärer med oss. Som en följd av det kommer bolagen fusioneras fr.o.m.  1/1 2014.

   I samband med sammanslagningen bildar de båda bolagen ProMinent Norge AS.

  Bolaget förblir ett 100 %-igt ägt dotterbolag till ProMinent Doserteknik AB, med säte i Göteborg,  och hör till ProMinent koncernen med 55 dotterbolag samt en årlig konsoliderad omsättning på 300 Miljoner Euro.

  Denna fusion kommer inte att påverka er dagliga kontakt med bolagen, personal, kontor och telefonnummer förblir som tidigare.

  KM Dahl kommer att finnas kvar som varumärke i Nord Norge för affärsområdena kommunal VA och bad.

  Vi ber er ändra i ert kund- och leverantörsregister fr o m 1 januari 2014 till:

  Huvudkontor / Fakturaadress                                     Momsregistreringsnummer:                      

  ProMinent Norge AS                                                   946 677 817

  Klöverveien 9                                                              

  N-9016  TROMSØ                                           

  Telefon: +47 7718 9700                                              

   

  Säljkontor                                                                     Säljkontor / Lager

  ProMinent Norge AS                                                   ProMinent Norge AS

  Postboks 4136                                                             Altevannsveien 14

  N-3005  DRAMMEN                                                   N-9360  BARDU

  Telefon: +47 3221 3130                                               Telefon: +47 7775 2031

   

  Vid frågor med anledning av ovanstående vänligen kontakta Robert Meinseth; robert.meinseth@prominent.no eller Stefan Ström; stefan.strom@prominent.se.       

 • ProMinent Doserteknik fusionerar sina två norska dotterbolag

  Processteknikföretaget ProMinent Doserteknik AB fusionerar sina två norska dotterbolag ProMinent Norge AS och KM Dahl AS. I samband med sammanslagningen den 1 januari 2014 bildar de båda bolagen ProMinent Norge AS.

  ProMinent Norge AS förblir ett helägt dotterbolag till ProMinent Doserteknik AB, som ingår i den tyska ProMinent-koncernen med 55 dotterbolag globalt och en årlig konsoliderad omsättning på 300 miljoner Euro.

  – Syftet med fusionen är att öka tillgängligheten för våra kunder. Vår affärsmodell bygger på enkelhet och kundfokus, det skall helt enkelt vara lätt att göra affärer med oss, säger Stefan Ström, Vd på ProMinent Doserteknik AB.

  ProMinent levererar lösningar inom vattenbehandling för hantering av kemikalier. KM Dahl kommer att finnas kvar som varumärke för affärsområdena kommunal VA och bad.

  ProMinent Doserteknik AB har sitt huvudkontor i Göteborg samt ett försäljningskontor i Stockholm. Tillsammans med sina dotterbolag ProMinent Norge AS och KM Dahl AS omsatte ProMinent i Sverige/Norge ca 75 Milj SEK år 2012.

  ProMinent-Group är en global koncern med huvudkontor i Heidelberg, Tyskland. Med sina
  2 079 anställda genererar en årlig konsoliderad omsättning på 300 miljoner Euro (2012).

 • ProMinent Doserteknik fusionerar sina två norska dotterbolag

  Processteknikföretaget ProMinent Doserteknik AB fusionerar sina två norska dotterbolag ProMinent Norge AS och KM Dahl AS. I samband med sammanslagningen den 1 januari 2014 bildar de båda bolagen ProMinent Norge AS.

  ProMinent Norge AS förblir ett helägt dotterbolag till ProMinent Doserteknik AB, som ingår i den tyska ProMinent-koncernen med 55 dotterbolag globalt och en årlig konsoliderad omsättning på 300 miljoner Euro.

  – Syftet med fusionen är att öka tillgängligheten för våra kunder. Vår affärsmodell bygger på enkelhet och kundfokus, det skall helt enkelt vara lätt att göra affärer med oss, säger Stefan Ström, Vd på ProMinent Doserteknik AB.

  ProMinent levererar lösningar inom vattenbehandling för hantering av kemikalier. KM Dahl kommer att finnas kvar som varumärke för affärsområdena kommunal VA och bad.

  ProMinent Doserteknik AB har sitt huvudkontor i Göteborg samt ett försäljningskontor i Stockholm. Tillsammans med sina dotterbolag ProMinent Norge AS och KM Dahl AS omsatte ProMinent i Sverige/Norge ca 75 Milj SEK år 2012.

  ProMinent-Group är en global koncern med huvudkontor i Heidelberg, Tyskland. Med sina
  2 079 anställda genererar en årlig konsoliderad omsättning på 300 miljoner Euro (2012).

 • Lediga tjänster

  ProMinent-gruppen är ett medelstort, globalt verkande familjeföretag. Koncernen har sitt huvudkontor i Heidelberg, Tyskland, med drygt 2 100 anställda och en omsättning 2011 på 372 miljoner Euro. Koncernen har 56 dotterbolag och 12 produktionsanläggningar. Det svenska dotterbolaget ProMinent Doserteknik AB, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter 33 personer och har en konsoliderad omsättning på ca 75 MSEK.

   

  ProMinent Doserteknik AB - Sverige

  Ingen ledig tjänst för tillfället.

   

   
  ProMinent Norge AS - Norge

  Ingen ledig tjänst för tillfället.