Fakta

Fakta

ProMinent skall vara en pålitlig partner inom kemikaliehantering och vattenbehandling genom att erbjuda våra kunder såväl komponenter som system och service. Baserat på kompetens och innovativa produkter levererar vi kostnadseffektiva lösningar, med person- och driftsäkerhet i fokus, under hela livscykeln.

ProMinent Doserteknik AB

Det svenska dotterbolaget ProMinent Doserteknik AB, har sitt huvudkontor i Göteborg samt ett försäljningskontor i Stockholm.

2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013 - ProMinent Doserteknik AB är med bland de 9 % svenska aktiebolag som har tilldelats Trippel-A, Högsta kreditvärdighet, av kreditinformations företaget DUN & Bradstreet.

ProMinent Norge AS

2009 startade ProMinent Doserteknik AB ett dotterbolag i Norge - ProMinent Norge AS med kontor i Drammen.

2010 expanderar ProMinent Doserteknik AB ytterligare på den norska marknaden genom att förvärva aktiemajoritet i KM Dahl AS i Tromsö.

2014 fusioneras de två norska dotterbolagen ProMinent Norge AS och KM Dahl AS . I samband med sammanslagningen bildar de båda bolagen ProMinent Norge AS.

ProMinent-koncernen

ProMinent-Group är ett medelstort, globalt verkande familjeföretag med ca 2 400 anställda.

ProMinent Dosiertechnik GmbH, med säte i Tyskland, Heidelberg, är huvudkontoret för koncernens 55 dotterbolag. Med återförsäljare i ytterligare 100 länder garanteras global service och tillgänglighet.

Alla interna processer i ProMinent Groups produktionsbolag är certifierade enligt DIN EN ISO 9001:2000.

ProMinent innefattar utveckling, produktion och försäljning av komponenter samt kompletta lösningar för lagring, transport, dosering och neutralisering av flytande kemikalier. För detta ändamål används doserbehållare, transportpumpar, doserpumpar, mät-, regler- och elektrodteknik tillsammans med kompletta dosersystem och även Polymerberedningsstationer. Fokus ligger här på "dosering".

Koncernen erbjuder kompletta systemlösningar för vattenbehandling, där alla gängse metoder inom detta område beaktas och integreras. Hygien och Desinfektion utgör huvudtemat. Produkter inom detta område är klordioxid-, klorelektrolys, UV- och ozonanläggningar och även anläggningar för omvänd osmos, utöver de produkter som redan nämnts för företaget ProMinent.

Pålitlighet är vår bästa egenskap. Därför satsar vi väldigt mycket på forskning och utveckling och håller 70 % av tillverkningen inom gruppen. Det garanterar hög kvalitet i våra sju fabriker, och gör att vi är oberoende av skiftningar på leverantörsmarknaden. Alla interna processer är certifierade enligt DIN EN ISO 9001:2000.

ProMinent är medlemsföretag i Bluecompetence  Sustainability VDMA initiativet. Blue Competence hållbarhetsarbete omfattar processer som uppmanar till minimal förbrukning av energi men med maximal produktivitet. T ex hushållning av råvaror och minskat utsläpp, vilket innebär förbättring av människors levnadsförhållanden på lång sikt. ProMinent undertecknade detta initiativ i maj 2012. Vårt medlemskap ger er som kund större insyn och innebär en säkerhet för er som söker hållbara lösningar, produkter och företagsagerande.

PMSE_Blue_competence

Print this page