Företagets historia

Företagets historia

 

 

ProMinent Doserteknik AB

 

1968

Företaget startades i Sverige under namnet Modus.

 PM SE House 90x160

1998

 Byter namn till ProMinent Doserteknik AB

 SE_Prominent svag

1999

Går från att bara sälja komponenter för vattenbehandling och kemikaliehantering till att även sälja kompletta doser-, späd- & mät-system.

 Atex

2009

Startar upp ett dotterbolag i Drammen, Norge, ProMinent Norge AS

 SE_Norska flaggan

2010

Förvärv av KM Dahl AS i Tromsö, Norge.

 SE_KM dahl logo

 2014

KM Dahl AS och ProMinent Norge AS fushioneras till ett bolag under namnet ProMinent Norge AS

 SE_Prominent svag

 

ProMinent koncernen

 

1960

Startade upp som "Chemie & Filter GmbH" av Prof. Dr. h. c. Viktor Dulger i Heidelberg. Fokusen var på produktion av skyddsfilter för användning i privata hems rörledningar.

 

1968

Lansering av den första elektroniska magnetdrivna doserpumpen "ProMinent electronic". Namnet ProMinent avgjorde företagets framtida namn.

 

1971

Produktion av de första ozonsystemen

"Worldwide" expansionen började med det första dotterbolaget i Schweiz.

 

1975

Introduktion av mätinstrument och reglerutrustningsteknologi som supplement till redan existerande produktutbud.

 

1976

Framtagning av de första Klordioxidsystemen

Uppstart av en produktionsfabrik i USA

 

1980

Grundandet av det första asiatiska dotterbolaget i Singapore

 

1982

Första motordrivna doserpumpen 

 

1985

Produktion av de första elektroderna för mätning av Klor

 

1987

Nytt företagsnamn: "ProMinent Dosiertechnik GmbH"

 

1988

Lansering av den första magnetdrivna doserpumpen med mikroprocessor och LC display

 

 

1988 -1996

 

Uppstart av produktion i Malta, Kina och Ungern.

 

1997

Expansion av den processteknologiska sektorn – omvänd osmos och UV desinficerings system

 

1999

Förvärv av Orlita Dosiertechnik GmbH

 

2000

Produktion av den 2 milj.e ProMinent doserpumpen

Första försäljnings och service dotterbolaget på den Afrikanska kontinenten, i Syd Afrika.

 

 2003

Strategisk uppdelning av försäljningsområderna "Chemical Fluid Handling" och "Water Treatment Systems"

 

 2005

Förvärv av svenskt bolag, Tomal AB, för att tillsammans med deras erfarenhet av hantering av torr media i kombination med vår erfarenhet av hantering av flytande meda skapa mervärde för våra kunder.

 SE_Tomal pulver

 2006

Förankring av WTS affärsenhet (Water Trreatment systems) i form av bildande av helägt dotterbolag, ProMaqua GmbH, inom ProMinent koncernen

 

 2007

Förvärvar spanska bolaget Boyser och erbjuder nu industriella slangpumpar för dosering av kemikalier med speciella egenskaper.

 

 2008

Antalet anställda inom ProMinent Group ökar globlat till ca 2 100

Förvärvar holländska bolaget Van den Huevel och kompletterar utbudet för desinfektion med klorinatorer - saltelektrolysaggregat.

 Weltkarte

 2010

ProMinent 50 år

 
     

 

Print this pageForward this page